PDA

View Full Version : (OT) Mentale problemen bij Jehovah's Getuigen meer dan normaale-Richard
7 februari 2008, 16:44
Ik kwam een artikel tegen van een gewezen Jehovah's Getuige, psycholoog Jerry Bergman welke onderzoeken naar de mentale problemen van getuigen beschrijft. zie:

http://www.seanet.com/~raines/mental.html (http://www.seanet.com/~raines/mental.html)

Ik ben begonnen met vertalen, dit is de inleiding:


In een wetenschappelijk literatuuronderzoek bleek dat het percentage van psychische klachten bij Jehovah's Getuigen aanzienlijk boven het gemiddelde ligt. Het specifieke niveau gevonden in het onderzoek varieert deels omdat het bestaande onderzoek gedaan werd binnen verschillende populaties en perioden. De belangrijkste factoren die geÔdentificeerd kunnen worden als een nuttig of schadelijk voor de geestelijke gezondheid Getuige worden besproken. De officiŽle Wachttoren houding te opzichte van geestesziekten werd ook onderzocht alsook de gemeenschappelijke overtuigingen over het probleem onder Getuigen.


In het artikel komt zelfs naar voren dat de mentale problemen onder getuigen vele malen hoger is dan onder andere bevolkingsgroepen.
Ook op de vele fora van (ex-)JG kom je heel wat gevallen tegen van mensen met mentale problemen. :shock:

Mijn vraag is of jullie het eens met de stellng dat er onder Jehovah's Getuigen en ook onder de gewezen JG relatief meer probleem-gevallen zijn, dit bezien vanuit jullie eigen ervaringen in en buiten de gemeenten en organisatie.

e-Richard
ps. ik zal de vertaling van het artikel in delen plaatsen in volgende posts

e-Richard
7 februari 2008, 16:58
Waarom Jehovah's Getuigen
mentale problemen
hebben
Jerry Bergman, Ph.D


Inleiding


In een wetenschappelijk literatuuronderzoek bleek dat het percentage
van psychische klachten bij Jehovah's Getuigen aanzienlijk boven het
gemiddelde ligt. Het specifieke niveau gevonden in het onderzoek
varieert deels omdat het bestaande onderzoek gedaan werd binnen
verschillende populaties en perioden. De belangrijkste factoren die
geÔdentificeerd kunnen worden als een nuttig of schadelijk voor de
geestelijke gezondheid Getuige worden besproken. Hoewel personen met
emotionele problemen vaak toe treden tot de Getuigen, heeft de
Wachttorenleer en haar subcultuur duidelijk een negatieve invloed op de
geestelijke gezondheid van de betrokkenen. De officiŽle Wachttoren
houding te opzichte van geestesziekten werd ook onderzocht alsook de
gemeenschappelijke overtuigingen over het probleem onder Getuigen.De geschiedenis van de Wachttoren toont de bronnen van psychische
problemen

Jehovah's Getuigen werden georganiseerd in de late 1800's door Charles
Taze Russell, een tweede Adventist teleurgesteld in de mislukte
profetieŽn van zijn collega-religieuzen. Hij herinterpreteerde deze
profetieŽn en kwam met zijn eigen nieuwe data. Hij leerde dat de tijd
van het einde begon in 1798 (laatste gewijzigd in 1799), dat Christus
onzichtbaar in 1878 was gekomen (laatste gewijzigd in 1874), en dat een
nieuwe wereld zou beginnen in 1914 waarin de rechtvaardigen voor
eeuwig in een aardsparadijs zouden leven. [1] Met het fortuin van zijn
vader, predikte Russell onvermoeibaar, maar toen hij stierf was er
slechts een kleine groep van volgelingen als gevolg van al zijn
inspanningen.
De tweede president, een advocaat, genaamd Rutherford, gebruikte zijn
rechtenachtergrond voor het veroorzaken van de ene confrontatie na de
andere met de staat en vrijwel iedereen met inbegrip van het
bedrijfsleven, de geneeskunde en zelfs religie. Binnen korte tijd
werden Jehovah's Getuigen berucht over de hele wereld vanwege hun
juridische conflicten waarin vaak geweld voorkwam. [2] Als een vechter
met geen geringe juridische vaardigheden en bijgestaan door
verschillende andere advocaten, had Rutherford zichzelf en de
Wachttoren snel gepositioneerd als martelaren. De kleine groep van
toegewijde - sommigen zouden zeggen fanatieke Ė volgelingen hadden iets
bereikt dat men voor geen geld zou kunnen kopen: naam erkenning en,
althans in de advocatuur, een bewondering voor hun wettelijke succes en
vasthoudendheid.
De derde president, NH Knorr, leidde van 1950 tot de jaren 1970. Hij
zwakte hun gedrag af en werkte er onvermoeibaar aan hun publieke imago
van fanatici te wijzigen in rustig, vastbesloten christenen die
onvermoeibaar het goede nieuws van de Wachttoren en het koninkrijk
prediken. Numerieke groei was het resultaat zelfs al koste dat zelfs
de gezondheid van de individuele Getuigen, zijn beleid wierp vruchten
af. Behalve door het fiasco 1975, is de groei heeft meestal gelijk.
1975 was hun derde recente grote voorspelling voor Armageddon, de
andere twee waren 1914 en 1925, met als gevolg dat miljoen mensen
uiteindelijk de sekte verlieten. [3] Zij hebben zorgvuldig een imago
gecultiveerd van Godvrezende mensen, vastbesloten om Gods waarheid van
de Schrift te volgen en volledig te leven volgens hem. Achter deze
faÁade schuilt een nachtmerrie, wat resulteerde in een golf van
geestesziekten en sociale problemen aanzienlijk hoger dan welke
gevonden wordt in vrijwel elke Amerikaanse religie. De redenen voor
deze Wachttoren-tragedie zijn complex en kan slechts kort worden
verkend in deze korte bespreking.
Het wetenschappelijk onderzoek
Vooral sinds de datum 1975 (die werd voorspeld als Gods koninkrijk op
aarde) niet uitkwam, kregen de vele problemen in de Wachttoren
gemeenten veel massamedia en wetenschappelijke aandacht. De meeste
problemen zijn intensief bestudeerd uitsluiting, leerstellige
geschillen, en hun terugkerende speculatieve profetische mislukkingen.
[4] De geestelijke gezondheid van Getuigen zijn onderzocht door vele
onderzoekers [5].
De schrijver, meer dan twintig jaar Getuige geweest, was uitgebreid
betrokken bij de diverse bestuurlijke niveaus van de organisatie. Dit
gaf hem uit de eerste hand de toegang tot informatie met betrekking tot
de meeste sociale en bureaucratische aspecten van de Wachttoren. Hij
heeft ook zijn uitgebreide klinische ervaring met Getuigen van een
decennium en een uitgebreid literatuuronderzoek gebruikt als basis voor
zijn evaluatie. Buitenstaanders hebben slechts beperkte toegang tot
inside informatie, en worden om deze reden gedwongen zich te beroepen
op de officiŽle publicaties, welke allemaal door Getuigen als
quasi-geÔnspireerd worden beschouwd. [6] De literatuur bevat acht
academische studies die het probleem van Getuige geestesziekten
onderzochten. Deze worden kort besproken, de oudste eerst.

De studie Rylander

Zweedse psychiater Dr Rylander onderzocht een steekproef van
gewetensbezwaarden opgesloten in Zweden. Van de 135 willekeurig
geselecteerde gevallen, waren 126 Getuige. Van deze 126, Rylander
gediagnosticeerde 51 als neurotische, 42 psychotisch, 32 verstandelijk
gehandicapt, en 5 met hersenbeschadiging (enige overlapping bestaat
omdat sommige gevallen in twee of meer categorieŽn vielen). [7]
Diagnose werd uitsluitend gedaan op basis van gedrag welke duidelijk
pathologisch was, zoals irrationele paranoia of op lange termijn een
ernstige depressie, en niet het gedrag dat het gevolg was van gevolgde
Wachttoren doctrine zoals niet-sociale betrokkenheid met de
niet-Getuigen. Rylander concludeerde ook aan de hand van de medische
dossiers van betrokkenen en interviews dat hun pathologische toestand
niet ongewoon zichtbaar was voor de bekering, maar dat de Wachttoren
invloed vaak schadelijk voor de geestelijke gezondheid was, en soms
zelfs ernstig.
Rond de vier procent van de voor dienstplicht in aanmerking komende
Zweedse bevolking werd beoordeeld als psychologisch "ongeschikt" voor
militaire dienst. Het cijfer voor Getuigen was eenentwintig procent,
een percentage vijf keer hoger. Dit was zeer dicht bij de dezelfde
verhouding gevonden door Spencer [8] waarvan de diagnose van
"psychotisch" of "neurotisch" werd gemaakt op basis van de geestelijke
ziekenhuisopname screening. Weinig van de gevallen in Rylanders studie
waren onbeduidende Getuigen, de meeste waren actief betrokken bij de
Wachttoren. Rylander geconcludeerd dat veel van hen die hij onderzocht
een gebrek aan onderwijs, werk vaardigheden, emotionele stabiliteit, en
goede sociale contacten hadden. Onbevredigende werkervaringen vaak
door psychologische tekortkomingen, onvermogen of onvolwassenheid.
Rylander ondervond dat Getuigen begingen "... een relatief groot aantal
kleine misdrijven en andere vergrijpen welke in het algemeen slechts
resulteerden in een boete ... drie [Getuigen] zijn opgesloten voor het
stelen of helen van gestolen eigendom, en 36 zijn beboet voor diverse
overtredingen (verkeersovertredingen, dronkenschap, illegale verkoop
van alcohol, stroperij, illegaal binnenkomen, enz.) "[9]
Neurotische symptomen die zich voordoen in de steekproef zijn :
"gevoelens van onbehagen, algemene angst, slechte slaapgewoonten, lange
tijd piekeren over wat zij zien als de onbetekenendheid van het leven,
het onrecht zij hebben geleden, en de fouten die zij hebben gemaakt."
[10] Rylander merkte op dat de Wachttoren doctrine geholpen had sommige
aanhangers te helpen begrijpen " over al hun problemen in het leven,
en heeft ze een tevredenheid en rust gegeven die heeft geleid tot een
zekere mate van stabiliteit in hun leven." [11]
Hij kwam ook tot de conclusie dat de individuele Getuigen vaak werden
belast met een reeks van ernstige bezorgdheid en zich aansloten bij de
sekte, in een poging om hun vele problemen op te lossen. Hoewel de
resultaten van deze studie niet volledig van toepassing zijn op de
huidige situatie, zijn een groot aantal van zijn conclusies nog
grotendeels waar. [12] Een belangrijk verschil tussen dit voorbeeld en
vandaag is dat de Getuigen nu meer kleinburgerlijk zijn en minder
sociaal verworpen. Veel getuigen, maar vooral de mensen in de
ontwikkelingslanden, hebben nog steeds veel van de problemen die
Rylander meldt.

Voetnoten:

1. JH Paton. Day Dawn . Pittsburgh, PA. Watchtower Society 1880, 68, 190.
2. Jerry Bergman. "Jehovahs' Witnesses Experience in the Nazi Concentration Camps." Church and State . Winter 1996, 401-427.
3. Joseph Zymunt. Prophetic Failure and Chiliastic Identity: The Case of Jehovah's Witnesses," American Journal of Sociology , Vol. 75 1970, 926-948.
4. Raymond Franz. Crisis of Conscience . (Atlanta, GA: Commentary Press, 1983) Jonsson, Carl Olaf. The Gentile Times Reconsidered. (Atlanta : Commentary Press, 1986) Penton, M. James. Apocalypse Delayed. (Toronto, Canada: Univ. of Toronto Press, 1985).
5. Richard Hickman. The Mental Health of Jehovah's Witnesses; Reflections of Twenty-Five Years. (Love/Agape Ministries Press, Worthville, KY 1984). Jerry Bergman. The Problem of Mental Health and Jehovah's Witnesses Witnesses. (Clayton, CA. Witnesses Inc., 1992).
6. Lois Randle. "The Apocalypticism of the Jehovah's Witnesses," Free Inquiry , Winter, Vol. 5, No. 1, 1984, 18-24.
7. Gosta Rylander. "Jehovah's Vittnan-En Psykologisk- Sociologisk Studie," ( A Psychological and Sociological Study of Jehovah's Witnesses). Nordisk Medicin (Scandinavian Medicine), Vol. 29, 1946,526-533.
8. John Spencer. "Mental Health Among Jehovah's Witnesses," British Journal of Psychiatry , Vol. 126, 1975, 556.
9. Rylander, 1946, 531.
10. Rylander, 1946, 531.
11. Rylander, 1946, 528.
12. Christopher, Edwards Crazy for God . (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979). Chris Elkins. Heavenly Deception. (Wheaton, IL: Tyndale Pub., 1980).

wordt vervolgt

Apostata
7 februari 2008, 17:58
Hoi Richard,

Ik ben het met de stelling eens. Ben welliswaar geen deskundige, maar wel ervaren met de JG-doctrine.

Wat kan de oorzaak zijn: De grootste boosdoener is denk ik de doctrine.
Zoals ik deze nu bezie is dat een van egoisme in optima forma. Waarom? Welnu de getuige wil graag eeuwig leven, het gros in een paradijs op aarde. Dat gaat echter niet zomaar! Daar moet hij wel het nodige voor doen.
Vroeger was het noodzakelijk dat de getuige per maand minimaal 10 uren besteedde aan velddienst. Dat was een harde eis. Deed hij dat niet dan was hij zwak. Stond het eeuwige leven op het spel, welk een schande...

Inmiddels is de harde 10 uren eis verworden tot een zacht gefluister, genuanceerd door de persoonlijke omstandigheden, onderhuids aanwezig...
Nog steeds is het een maatstaf om voor voorrechten in aanmerking te komen. Nu betekent dat werken als dienaar in de bediening (krullenjongen) of ouderling. Deze opoffering kan leiden tot het vorstendom in het paradijs, o welk een voorrecht!

Het voor het overgrote deel zinloos deelnemen aan een rotwerk zoals het van huis tot huis prediken is, is een bron van frustratie voor veel JG's. Hij wil het liever niet doen, maar de drift naar het eeuwige leven drijft de getuige voort. Evenals de priemende afkeurende blikken van de mede JG's als hij na de vergadering besluit naar huis te gaan in plaats van de velddienst in. Zwak...

Logisch toch dat dit bij velen leidt tot mentaal verval.

groet,

Apostata

Chris
7 februari 2008, 19:45
Zijn deze mentale problemen niet het gevolg van de "opgelegde schuldgevoelens", dewelke permanent aanwezig zijn binnen het WTG.
Wat krijgen de JG's vrijwel iedere vergadering te horen ?
Je komt waarschijnlijk niet in het Paradijs als je :
-Te weinig of niet in de velddienst gaat.
-Vergaderingen overslaat.
-Je met (ook al is het je zoon of dochter) uitgeslotenen praat.
-Je geen lijntjes trekt in je Wachttoren.
-Je geen antwoorden geeft op vergaderingen.
-Te weining lectuur aan de man brengt.
-Je moeilijke vragen stelt tov. het WTG.
-Je geen das (lees uiterst deftig gekleed) draagt.
-Je eender welke kritiek tov het WTG uit oefent.
-Kan nog tot in het oneindige aangevuld worden.
Maw. de JG's worden mentaal bewerkt en stellen zichzelf steeds dezelfde vraag : "Voldoe ik aan het profiel dat van mij verwacht wordt "? Daardoor is reeds de basis, voor mentale problemen, geschapen.
Vele JG's leven ook in de wetenschap dat, eens JG te zijn geworden, er geen terug meer is, zij zijn zodanig van de wereld geisoleerd geworden, dat er buiten het WTG alleen maar een grote leegte is.
Het beseft gevangen te zitten binnen de organisatie, het "big brother is watching you" gevoel, moet er toe leiden dat velen vroeg of laat mentaal overspannen worden.
Bedenk de woorden van Christus : "Mijn juk is geen zware last" en vergelijk dit met hetgeen binnen de organistie aan de orde van de dag is. Dag en nacht verschil.
Groet,
Suca.

e-Richard
7 februari 2008, 21:53
De eerste Amerikaanse studie

Pescor, in de eerste studie over de Amerikaanse Getuige geestelijke gezondheid, gediagnosticeerd meer dan zeven procent van zijn totale steekproef (n = 177) van de jonge mannen gevangen wegens opvolgen van de Wachttoren het verbod op de naleving van de militaire verordeningen als psychotisch. [13] De steekproef werd verkregen door het ondervragen van alle dienstweigeraars toegelaten tot de federale gevangenis medisch centrum tijdens de studie. Het niveau van psychose bij Getuigen in zijn steekproef was ongeveer zeventien keer hoger dan dat voor de bevolking als geheel. Maar liefst zeven procent werd psychotisch gediagnosticeerd, vier procent had andere psychische stoornissen een kwart werd sociaal onaangepast beoordeeld. Zestien procent van de steekproef van Pescor kreeg ziekenhuisstatus en vierenveertig procent van deze psychotische personen werden gediagnosticeerd.
De demografische kenmerken van de Getuigen in de studie waren als volgt: bijna de helft opgegroeid op het platteland en slechts negenendertig procent groeide op in steden van 5000 of meer inwoners. Ongeveer de helft had wat hoger schoolonderwijs genoten (de gemiddelde score was 9,2), en de meerderheid was betrokken bij de landbouw. De discrepantie tussen sociaal-economische status en IQ (gemiddeld IQ was 101.5) was gedeeltelijk een gevolg van de Wachttoren ontmoediging om carriŤre te maken in combinatie met hun stress op de reguliere studie van de Wachttoren publicaties, welke dient om de verbale- en lees vaardigheden te ontwikkelen.
Slechts twee procent werd beoordeeld slechte werk prestaties te hebben en meer dan veertig procent maakte gebruik van educatieve mogelijkheden, meestal schriftelijke cursussen aangeboden door de instelling. Spaans was de meest gewilde cursus, vermoedelijk omdat de Getuige zou kunnen dienen als een Wachttoren zendeling wanneer zij vrij kwamen.

De studie Janner

Zwitserse psychiater Janner (1963), onderzocht een steekproef van 100 Zwitserse burgers die gevangen werden genomen, omdat zij bezwaar maakten tegen militaire dienst, ongeveer vijfentachtig procent waren Jehovah's Getuigen. [14] Uit het onderzoek bleek dat een groot aantal getuigen een of meer van de volgende symptomen had: een hoog angstniveau, ernstig neurotisch, introvert en / of tendensen van sociaal isolement. Janner [15] geconcludeerd dat de Getuigen in het algemeen een beetje verwijderd van de realiteit waren, hoewel sommige een intense religieuze gevoel tentoon spreiden. Zoals in andere studies, was de meerderheid van de Getuigen in zijn steekproef ongeschoold of semi-geschoolde werknemers.
Zijn onderzoek toonde aan dat maar liefst 10,4 procent van de Getuigen eerdere strafrechtelijke veroordelingen hadden, ongeveer de helft van hen voor seksuele overtredingen, meestal pedofilie en exhibitionisme. De rest van de veroordelingen waren voor kleine eigendoms of van persoonlijke aard. Hij vergeleek niet de geestesziekten van Jehovah's Getuigen met de bevolking als geheel, maar concludeerde dat het aantal onder Getuigen was veel hoger dan dat bij niet-Getuigen. De Wachttoren invloed was vaak niet positief, en er was geen bewijs dat deze op de lange termijn degenen met emotionele problemen geholpen had toen ze toetraden. Het bewijs werd gevonden dat de Wachttoren een nadelig effect had op de meesten ongeacht hun aanpassingsniveau toen zij toetraden.

Spencer's Onderzoek

Spencer, een Australische psychiater, onderzocht de dossiers van alle toelatingen tot de West-AustraliŽ psychiatrische ziekenhuizen van januari 1971 tot december 1973. [16] Hij vond vijftig gevallen die volgens de patiŽnten zelf actieve Jehovahís Getuigen waren. Spencer geconcludeerd dat het percentage van ernstige psychische klachten bij deze groep drie keer hoger was dan dat van niet-Getuigen, en de diagnose van paranoÔde schizofrenie kwam vier maal hoger uit. Een reden dat Spencer de statistieken laag zijn wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Getuigen gevoelig zijn om psychiatrische behandeling te vermeiden en vooral institutionalisering. [17] De Wachttoren, zoals vele cult bewegingen, is zeer kritisch ten aanzien van zowel de geestelijke gezondheidszorg als de meeste professionele niet-medische therapie . [18] Het officiŽle Getuige onderwijs is dat het besluit om naar een psychiater te gaan een gewetenskwestie, maar de ondertoon in de meeste van hun lectuur is sterk gekant tegen alle vormen van professionele geestelijke gezondheidszorg. [19] De typische Getuige is van mening dat het zeer onverstandig of flagrant verkeerd is te vertrouwen op het advies van wereldlijke geestelijke gezondheidszorg therapeuten [20].


Voetnoten:

13. MJ Pescor "A Study of Selective Service Law Violators," The American Journal of Psychiatry , Vol. 105 1949, 691-652.
14. J. Janner "Die Forensisch--Psychiatrishe Und Sanitatsdienstilche Beurteilung bon Diestrweigern," (The Forensic, Psychiatric and Military Medical Assessment of conscientious Objectors), Schweitz Med. Wschr ., Vol.92, 1963, 89-826.
15. Janner, 1963, 820.
16. Spencer, 1975
17. Laura Lage. "The Watchtower: The Truth That Hurts," Free Inquiry , Winter 1984, Vol. 5, No.1, 1984, 25-31.
18. Awake! , 22 August 1975, 25-26; 22 April 1975 entire issue, and The Watchtower , 1963, 319-320; 1975, 255-256.
19. Awake! , 8 March 1960; The Watchtower 1 July 1975, 415-416.
20. Havor Montague. "The Pessimistic Sect's Influence on the Mental Health of Its Members: The Case of Jehovah's Witnesses," Social Compass , Vol. 24, 1977, 135-147.

freewilly
7 februari 2008, 23:43
Hoi Richard


Het ligt ook vooral aan de persoon zelf,de een staat wat steviger in zijn schoenen dan de andere.
Maar ik weet wel dat,ze op je schuld gevoel praten bewust of onbewust(meestal onbewust)en het geweten is bij ieder persoon ook verschillend nauw of ruim,
Maar door de regeltjes(menselijke regeltjes)die het genootschap voorlegt kunnen heel wat van die mensen er heel slecht mee om om aan die eisen te voldoen.
Ik had zelf ook problemen dat ik het gevoel had dat ik niet aan gods eisen voldeed,en dat kan heel vermoeiend zijn.

e-Richard
8 februari 2008, 00:06
Hoi freewilly,

Allereerst welkom op PC, ben niet erg actief geweest de laatste tijd hier.
Het is nu wel erg uitgestorven, een groot verschil met bv vorg jaar.

Maar goed, dit artikel heb ik gekozen om onszelf incl. mijzelf een spiegel voor te houden, want hoe komt het eigenlijk dat we ons ooit hebben aangesloten bij zoīn vreemde club als het WTG?

De vraag daarbij is:
hadden we al mentale problemen en speelde de organisatie daarop in om ons te laten toetreden? en zo ja, namen daardoor deze problemen toe?

De groepsdruk bij JG is idd erg groot en de schuldgevoelens het nooit genoeg/goed te doen veroorzaken veel stress.

De houding van JG tegenover de wereld(se) medemens en dit zwart/wit denken zijn een symptoom van een verkeerde geestelijke instelling welke kan leiden tot grote problemen.

Gezien de manier waarop verschillende ex-JG met elkaar omgaan, zowel hier alsook op andere fora cq discussieborden is men dat met het verlaten van de organisatie niet zo maar kwijt.

Groeten,

e-Richard

botteke
8 februari 2008, 13:51
Ik zou eerder zeggen dat mensen met mentale problemen gevoeliger zijn voor invloeden zoals JG en er daarom bijgaan.

JG bestaat niet alleen van ouder op kind maar ook uit een groep die zich vrijwillig aansluiten. Indien de laatste groep hoofdzakelijk mensen zijn met problemen gaat het gemiddelde cijfer van de JG in totaliteit natuurlijk ook omhoog.

Chris
8 februari 2008, 19:00
Hoi Botteke,
ik zou niet met 100% kunnen beweren dat enkel mensen met mentale problemen gevoeliger zijn voor de JG's, maar een ieder die zich inlaat op een gesprek met de JG's en dan enorm onder de indruk geraakt, dat er vrijwel voor alles en nog wat een antwoord in een handomdraai wordt geleverd.
Groet,
Suca.

botteke
8 februari 2008, 20:57
Hoi Botteke,
ik zou niet met 100% kunnen beweren dat enkel mensen met mentale problemen gevoeliger zijn voor de JG's, maar een ieder die zich inlaat op een gesprek met de JG's en dan enorm onder de indruk geraakt, dat er vrijwel voor alles en nog wat een antwoord in een handomdraai wordt geleverd.
Groet,
Suca.

Suca,

Als ik niet beter wist, zou ik je gelijk geven. Maar ik sprak nu eens uit eigen ervaring. Iets (autisme) wat ik nu te weten ben gekomen en 17 jaar geleden nog niet wist.

Ik weet nog dat me moeder me vertelde dat ze de vrouw (van het gezin dat me in 'de waarheid' bracht) had uitgenodigd (toen ik nog niets, ook geen studie, met het WTG had) om te weten te komen waarom ik geen problemen had met hen en dat ik thuis onhandelbaar was...

ster
8 februari 2008, 22:36
Er zullen volgens mij ook personen zijn die mentaal oke zijn *,

voor zover dit kan, want in het licht van Jezus als volmaakt mens is immers niemand oke, daarom beslaat de beschrijving van geestes- of zenuwstoornissen ook niet het hele spectrum.
Als dit n.l. wel zo was, was elk individu hierin te plaatsen, inclusief de beschrijvers zelf. Ze bieden dus geen totaalplaatje.
Verder is er rekening mee te houden dat ook de beschrijvers blinde plekken kennen en het de vraag is in hoeverre ze erin slagen het verschil te zien tussen hun persoonlijke cultuur en wat hiervan afwijkt en wat afwijkt van wat werkelijk gezond is. Zo kijkt men in het Oosten al anders tegen gezondheid aan dan hier in het Westen.

Zelf geloof ik bovendien dat elk lichamelijk ziekteverschijnsel tegelijk een uiting van diabalans in de geest betreft, of het nu om een lichte griep, kanker of wat dan ook gaat. Omdat men hier in het Westen geest en lichaam kunstmatig scheidt, let men daar vaak niet op.

* en die zich bij JG aansluiten. De vraag is in hoeverre ze voor een persoonlijke relatie met Vader kiezen en in hoeverre ze voor het WTG kiezen. Daar zit voor mij een belangrijk verschil in.

Verder is het de vraag of een individueel persoon door het JG geloof wel of niet meer in balans raakt/ is in vergelijking met een leven zonder dit geloof.
Dus niet in vergelijking met een ander persoon, maar in vergelijking met dezelfde persoon en dan niet of anders gelovig.

Overigens gelooft elk mens, men verschilt alleen in hoe sterk en waarop men dit richt.

Het leven beweegt zich tussen onderdrukking in allerlei opzichten en vrijheid met balans.

Een uitdaging voor een ieder die doorkrijgt dat het niet onderdrukkend bedoeld is en graag bevrijding vindt. Iemand in topbalans "kent" Vader.

Groet: sterretje :wink.gif:

ster
8 februari 2008, 23:19
vervolg-

Ik geloof verder in een relatie tussen iemands sociaal-economische status en diens levensverwachting.

(En die per land ook sterk kan verschillen van 28 jr. -het laagst ooit gemeten- tot voorbij de 80 bij vrouwen.)

Overigens, er zijn landen waar men bij eventuele ziekte, werkloosheid of ouderdom voor onderdak, voedsel en zorg automatisch is aangewezen op andere familieleden.

Uiteraard gaat het als eerste om levenskwaliteit.

maud
9 februari 2008, 10:51
Voor iemand die binnen de organisatie opgegroeid is en nooit iets anders gekend heeft is het nog anders als hij/zij uiteindelijk beseft dat er buiten de organisatie ook nog waarheden kunnen zitten. Zo'n persoon wordt als het ware opgevoed in een soort luchtbel waar alles van buitenaf slecht is, afkomstig van de duivel en niet te vertrouwen. Ik denk dat vooral die personen vroeg of laat in een crisis komen en gewoon alles in twijfel trekken omdat ze nooit iets anders gekend hebben. Personen die op latere leeftijd bij de getuigen gaan die laten zich beÔnvloeden en komen tot andere inzichten. Iemand die erin opgroeid, die heeft die keuze niet gehad, die heeft zich niet laten beÔnvloeden aangezien die keuze voor hem al bepaald was door zijn ouders vooraleer hij ter wereld kwam. Dus ik denk dat vooral die personen zeer instabiel zijn of worden en blijvende schade zullen ondervinden. Kinderen binnen de organisatie zijn zeer wantrouwig tov buitenstaanders, zeer laag zelfbeeld, gevoel van nooit genoeg te doen en ze leven in functie dat hun jeugd en al hetgeen ze nog kunnen doen in hun vrije tijd niet van belang is omdat Harmagedon morgen kan komen, ze geen vriendschappen mogen aangaan met mensen in de wereld omdat die het toch niet zullen overleven, maw ze beleven een totaal andere jeugd en leven in een totaal andere wereld dan personen die pas later bij de organisatie komen. En mensen die niet binnen de organisatie zijn opgegroeid kunnen dat moeilijk begrijpen. Ik weet alleen, en ik merk het bij mezelf ook, dat zoiets enorm veel schade aanricht en men weinig tot geen hulp krijgt om de zaken te relativeren en zich 'normaal' te voelen.
Ik denk dus, ja, er zijn veel getuigen die psychische problemen hebben, net als in andere gesloten gemeenschappen waar men voortdurend iemand controleert en die gemeenschap zogezegd DE echte en unieke waarheid verkondigt. Velen tonen het enkel niet en doen er niets aan. Als er dan toch iemand ervoor uitkomt dan is de reactie: meer bidden, prediken en het zal wel goed komen, God zal wel voor je zorgen als je hard je best doet en toont dat je het ťcht wilt. En zo is de cirkel weer rond, je gaat je weer kapot werken en je zet je lichaam op automatische piloot, je volgt de routine, de kudde en jaren gaan weer voorbij, zonder dat je beseft dat je jezelf negeert en opzij zet, je voert een innerlijke strijd met jezelf en dan zal er een moment komen dat je ineenstort. En wie zen schuld is dit dan? Raar maar waar DIE VAN JOUW! Jij hebt niet genoeg gedaan, niet genoeg gebeden, je bent niet sterk genoeg, je moest harder werken...
Wat je ook doet of wat je ook niet doet, de fout ligt ALTIJD maar dan ook altijd bij jou. Terwijl het die cirkelredenering, de druk en de regels van het gesloten systeem zijn die je kapot maken. En eens je op dat laatste stadium bent, hoop ik dat je ten minste iemand hebt om op te steunen, want zware depressie en tenslotte zelfmoordneigingen is hetgeen zal volgen. En uiteindelijk moet je heel sterk zijn om het los te laten en weg te gaan, want de meesten kunnen hetgeen voor hen 25 j lang werkelijkheid was niet achterlaten.

Zo dat moest er even uit. :sorry:

Boanerges
10 februari 2008, 09:08
Voor iemand die binnen de organisatie opgegroeid is en nooit iets anders gekend heeft is het nog anders als hij/zij uiteindelijk beseft dat er buiten de organisatie ook nog waarheden kunnen zitten. Zo'n persoon wordt als het ware opgevoed in een soort luchtbel waar alles van buitenaf slecht is, afkomstig van de duivel en niet te vertrouwen. Ik denk dat vooral die personen vroeg of laat in een crisis komen en gewoon alles in twijfel trekken omdat ze nooit iets anders gekend hebben. Personen die op latere leeftijd bij de getuigen gaan die laten zich beÔnvloeden en komen tot andere inzichten. Iemand die erin opgroeid, die heeft die keuze niet gehad, die heeft zich niet laten beÔnvloeden aangezien die keuze voor hem al bepaald was door zijn ouders vooraleer hij ter wereld kwam. Dus ik denk dat vooral die personen zeer instabiel zijn of worden en blijvende schade zullen ondervinden. Kinderen binnen de organisatie zijn zeer wantrouwig tov buitenstaanders, zeer laag zelfbeeld, gevoel van nooit genoeg te doen en ze leven in functie dat hun jeugd en al hetgeen ze nog kunnen doen in hun vrije tijd niet van belang is omdat Harmagedon morgen kan komen, ze geen vriendschappen mogen aangaan met mensen in de wereld omdat die het toch niet zullen overleven, maw ze beleven een totaal andere jeugd en leven in een totaal andere wereld dan personen die pas later bij de organisatie komen. En mensen die niet binnen de organisatie zijn opgegroeid kunnen dat moeilijk begrijpen. Ik weet alleen, en ik merk het bij mezelf ook, dat zoiets enorm veel schade aanricht en men weinig tot geen hulp krijgt om de zaken te relativeren en zich 'normaal' te voelen.
Ik denk dus, ja, er zijn veel getuigen die psychische problemen hebben, net als in andere gesloten gemeenschappen waar men voortdurend iemand controleert en die gemeenschap zogezegd DE echte en unieke waarheid verkondigt. Velen tonen het enkel niet en doen er niets aan. Als er dan toch iemand ervoor uitkomt dan is de reactie: meer bidden, prediken en het zal wel goed komen, God zal wel voor je zorgen als je hard je best doet en toont dat je het ťcht wilt. En zo is de cirkel weer rond, je gaat je weer kapot werken en je zet je lichaam op automatische piloot, je volgt de routine, de kudde en jaren gaan weer voorbij, zonder dat je beseft dat je jezelf negeert en opzij zet, je voert een innerlijke strijd met jezelf en dan zal er een moment komen dat je ineenstort. En wie zen schuld is dit dan? Raar maar waar DIE VAN JOUW! Jij hebt niet genoeg gedaan, niet genoeg gebeden, je bent niet sterk genoeg, je moest harder werken...
Wat je ook doet of wat je ook niet doet, de fout ligt ALTIJD maar dan ook altijd bij jou. Terwijl het die cirkelredenering, de druk en de regels van het gesloten systeem zijn die je kapot maken. En eens je op dat laatste stadium bent, hoop ik dat je ten minste iemand hebt om op te steunen, want zware depressie en tenslotte zelfmoordneigingen is hetgeen zal volgen. En uiteindelijk moet je heel sterk zijn om het los te laten en weg te gaan, want de meesten kunnen hetgeen voor hen 25 j lang werkelijkheid was niet achterlaten.

Zo dat moest er even uit. :sorry:
Dat heb je goed onder woorden gebracht, Maud.

Groet, Boa

Lambert
10 februari 2008, 10:40
Er zijn veel getuigen die Psalm 146:3 niet ter harte nemen en zich blind staren,op ťťn in hun ogen, volmaakte broeder of zuster. de desillusie is dan des te groter als iets escaleert en de bewuste br.zr. zich profileert als gewoon zondig mens.

e-Richard
11 februari 2008, 23:53
Andere onderzoeken

Gecertificeerd therapeut Montague bewaakt de toelatingen tot de staat- en particuliere psychiatrische ziekenhuizen en lokale geestelijke gezondheidszorg klinieken in Ohio van 1972 tot 1986. [21] Van deze gegevens (n = 102) schat hij dat "het geestesziekten aantal van JG's ongeveer 10 tot 16 keer hoger is dan het aantal van de algemene niet-getuige bevolking [en dat] ... ongeveer 10% van de verkondiger (gewone leden) in de gemiddelde gemeente een ernstige behoefte aan professionele hulp hebben... [hoewel ze vaak] in staat zijn dit feit heel goed te verbergen, vooral voon buitenstaanders. "[22] Vanuit zijn intensieve gesprekken met getuige-patiŽnten en anderen, heeft Montague geconcludeerd dat personen die emotionele problemen hadden werden aangetrokken door de Getuigen maar Wachttoren betrokkenheid was ook de oorzaak van veel van de emotionele problemen waaronder zij lijden. Dit blijkt uit het feit dat velen met problemen later lieten weten veel gelukkiger te zijn nadat ze de organisatie verlieten.

Een ander onderzoek werd uitgevoerd door Potter [23], als onderdeel van zijn proefschrift in psychologie over religie en geestelijke gezondheid. Hij concludeerde dat er "een sterke positieve correlatie tussen Getuige lidmaatschap en klinische schizofrenie is." In nog een ander proefschrift in psychologie, evalueerd Sack het effect van religie op de geestelijke gezondheid van geselecteerde cliŽnten. [24] Hoewel de "case study methode" (de bestudering van verschijnselen in hun natuurlijke situatie) werd gebruikt, werden veel van dezelfde conclusies gevonden als in de voorgaande onderzoeken, en vulden in vele opzichten haar onderzoek van de aanwezige onderzoeken aan. De clienten ze gebruikte gaven een groot inzicht in de pathologische processen van de Wachttoren organisatie en soortgelijke sekten, en haar onderzoek is zeer de moeite waard om te lezen.

Als toevoeging, komt Elmer Koppl [25] in een Duitse onderzoek tot dezelfde conclusies als een onderzoek door een Noorse psycholoog, Kjell Totland [26] Gebruik makend van de verslagen van de rechtbank van Oackland County (Michigan, USA) van 1965 tot 1973, geconcludeerd Bergman [27] dat niet alleen het aantal geestesziekten boven het gemiddelde ligt, maar dat het zelfmoord en misdaad peil ook hoog is, vooral agressieve misdaden tegen personen. Dit is de omvang van empirische studies gepubliceerd over de geestelijke gezondheid van de Jehovah's Getuigen, een gebied waar behoefte bestaat aan meer onderzoek.

De geldigheid van deze onderzoeken

De resultaten van bovengenoemde onderzoeken kunnen onder het werkelijke niveau van Getuige geestesziekten liggen vanwege de bemonstering-problemen. Een belangrijke tekortkoming in de militaire onderzoeken is dat veel ernstig psychotische Getuigen een ziekenhuis-geschiedenis zouden hebben, en dus kans hebben gehad op medisch uitstel. In de Verenigde Staten worden alleen degenen die voldoen aan fysieke eisen gevangengezet wegens dienstweigering. Als deze gevallen erbij komen, zou het peil hoger zijn dan het aantal dat zowel Pescor en Rylander vonden.

Het is ook mogelijk dat sommige Getuigen geestesziekten veinsten om te worden vrijgelaten uit de gevangenis, waardoor de het aantal steeg. Omgekeerd, geestelijke problemen veinsen zou in het algemeen niet resulteren in ontslag uit de gevangenis maar in de omschakeling naar een ziekenhuis-status binnen de instelling. Hoewel een ziekenhuis-behandeling meer wenselijk is dan de plaatsing in de gevangenis, zou het negatieve gevoel dat onze cultuur heeft over de geesteszieken niet aanmoedigen tot het veinsen van fysieke, psychische problemen. Aan de andere kant, sommige Getuigen hebben wellicht de Wachttoren leer overtreden en ervoor gekozen vervangende dienst te doen. Degene die dat deden hebben zich waarschijnlijk beter aangepast dan de meer onaangepaste Getuigen die strak vasthouden aan de Wachttoren en haar leer. [28]

De geestelijke ziekenhuis onderzoeken rapporteren waarschijnlijk ook onder het niveau van Getuige geestesziekten. Spencer vertrouwde op eigen-rapportage van getuigen, en het is mogelijk dat veel Getuige patiŽnten niet hun ware religieuze gerichtheid onthulden. Degenen die gedwongen zijn om psychiatrische zorg te zoeken zijn vaak niet erg genegen te bekennen Getuige te zijn. [29] Velen hebben op hun ziekenhuisformulier geschreven "protestants" of zelfs "geen" in plaats van hun ware religieuze gerichtheid.[30]

Jehovah's Getuigen met mentale problemen schamen zich er meestal voor, omdat ze vaak geloven dat goede Getuigen niet geestesziek worden. Vanwege de angst dat hun ziekte een slechte reputatie op de Wachttoren brengt, zullen zij zelden open zijn tegen een therapeut of onderzoeker over hun problemen. Vaak zullen intens lijden ondergaan ter bescherming van de Wachttoren reputatie. [31] Wanneer een Getuige "geestesziek" wordt , ongeacht de reden, zullen velen zich schuldig voelen vanwege de overtuiging dat trouw aan de Wachttoren meestal zal beschermen tegen emotionele problemen. Getuigen geloven vaak dat psychische problemen het bewijs vormen van persoonlijke tekortkomingen die meestal religieus van aard zijn. Actieve Getuigen worden geÔnstrueerd om te geloven dat "als ik niet tevreden ben, dan komt dat omdat ik God niet verheug of doe ik niet wat God van mij verlangt", zoals voorgeschreven door de Wachttoren [32]

De Wachttoren verbuigt vaak de Schrift zoals in Psalm 128:1-2 waar staat, "Gelukkig zijn degenen die Jehovah vrezen ... [en] wandelen in Zijn wegen ... gelukkig zal je worden en het zal goed met je gaan." [33 ] Verzen zoals deze worden gebruikt om te concluderen dat hun onvrede een gevolg is van het teleurstellen van God, dus de oorzaak van psychische problemen ligt in hun persoonlijke tekortkomingen. Dit geloof alleen al intensiveert hun schuld en, ironisch genoeg, in een poging om hun emotionele onbalans op te lossen, vergroten zij hun trouw aan datgene waarvan ze van mening zijn dat het Gods enige echte organisatie is. Ze redeneren vaak "de organisatie heeft gelijk, dus ik heb het verkeerd." Zo is een getuige die vele jaren actief is geweest in het algemeen van mening dat Jehovah's Getuigen als volk gelukkig zijn, "dus als ik 't niet ben, ben ik geen goede getuige."

Veel personen die opgroeiden onder de invloed van Getuigen (in het bijzonder tijdens hun kleuterjaren) en de organisatie verlaten als volwassenen blijven in geloof vaak grotendeels Getuige. [34] En deze mensen worden meestal niet langer opgenomen in de Getuigen geestesziekten statistieken. Montague geconcludeerde dat, hoewel de personen die betrokken blijven vaak meer emotionele problemen hebben dan degenen die vertrekken, Getuigen die lijden aan ernstige psychische ziekte vaak worden gedwongen te vertrekken. [35] Degene die overduidelijk psychotisch zijn wordt over het algemeen het gevoel van niet welkom gegeven als gevolg van de gemeenschappelijke conclusie door Getuigen dat ze ofwel "onder demonische invloed zijn," of omdat zij niet volledig toegewijde Jehovah's Getuigen zijn.


Voetnoten:

21. Montague, 1977.
22. Montague, 1977, 139.
23. Robert Potter. A Social Psychological Study of Fundamentalist Christianity. (Sussex University, England Ph.D. Dissertation, 1985).
24. Ursula Sack. Case Studies of Voluntary Defectors from Intensive Religious Groups (Ph.D. Diss. University of California, 1985).
25. Elmer Koppl. Die Zeugen Jehovas; Eine Psychologische Analyses . (Ph. D. Thesis Germany, 1985).
26. Kjell Totland "The Mental Health of Jehovah's' Witnesses." Journal of the Norwegian Psychological Association , In Press.
27. Jerry Bergman. The Evaluation of an Experimental Program Designed to Reduce Recidivism Among Second Felony Offenders . (Detroit, MI: Wayne State University Ph.D. Thesis, 1976).
28. Barbara Grizzuti Harrison. Visions of Glory . A History and a Memory of Jehovah's Witnesses. (NY: Simon and Schuster, 1978 ).
29. Heather and Gary Botting. The Orwellian World of Jehovah's Witnesses . (Toronto, Canada: University of Toronto Press 1984).
30. Montague, 1977.
31. Donald Salzman. A Study of Isolation and Immunization of Individuals from the Larger Society in Which They Live . (Chicago, IL: Univ. of Chicago Masters Thesis, 1951).
32. The Watchtower Watchtower. 1970, 358; 1968, 515-516; April 1, 1993 28-30 and other dates
33. Psalm 128: 1-2. Quoted from The New World Translation , the version most commonly used by Witnesses.
34. Penton, 1985.
35. Montague, 1977.

freewilly
12 februari 2008, 08:27
Hai Maud


Ik merkte op dat je ook uit levens ervaring spreekt en dat het eruit moest.
Maar ieder woord wat jij heb geschreven zou ik ook geschreven hebben.
En ik wil er nog wat aan toevoegen,dat veel van die getuigen die er mee zijn opgegroeit
en later uitgesloten en het voor het eerst ook van de andere kant bezien en dingen te weten zijn gekomen in deze organisatie die niet kloppen met wat de bijbel vertelt(bv uitsluiten),maar dan later toch maar terug gaan vanwege familie,omdat ze niet zonder de familie kunnen en toch duidelijk weten dat het niet klopt,dit noem ik dan gewoon EMOTIONEEL CHANTAGE.dus met andere woorden wij praten alleen weer met jou als je terug komt.
Voor mezelf had ik van te voren niet verwacht dat ik zo zou reageren.op die organisatie,maar ik kwam ook dingen te weten en ik had dan van als het niet klopt met wat de bijbel zegt en al de dingen omheen dan ben ik hier weg ook al verlies ik hierdoor vrieden(soms zogenaamde vrienden).
Maar voor mij was het makelijker omdat mijn familie geen JG zijn,en dat ik daarbuiten een vrienden kring heb opgebouwd.
Dus dit wilde ik eventjes kort vertellen ene doet me ook goed.

gr will

e-Richard
12 februari 2008, 16:15
Gemeenschappelijk reacties van getuigen op dit onderzoek

Getuigen reageren in het algemeen op onderzoeken op het gebied van hun geestelijke
gezondheid met een weigering de geldigheid ervan te erkennen. [36] Zij zullen het Wachttoren
onderwijs alsvolgt benoemen: "... de christelijke Getuigen van Jehovah zijn de beste
georiŽnteerd, gelukkigste en meest tevreden groep mensen op aarde. Ze gaan beter met elkaar
om dan mensen van een andere religie, stam of sociale groep. Ze hebben het minst behoefte
aan psychiaters. "[37] De Wachttoren [38] voegt hieraan toe:" Jehovah God heeft nu reeds een
Nieuwe Wereld Maatschappij wereldwijd werkzaam, en dat is waardoor waar geluk kan worden
gevonden. "

Veel Getuigen aanvaarden deze verklaring zelfs is al hun eigen ervaring vaak in strijd met
deze vaak herhaalde misvatting. [39] Opvallend is dat de Wachttoren het niet heeft over de
bovenstaande claim de laatste tijd, en ze zijn zich nu meer bewust geworden van dit
probleem, zoals blijkt uit hun besprekingen van deze kwestie in hun publicaties en op hun
vergaderingen. [40] Maar ze hebben concreet weinig gedaan erop te reageren in het laatste
decennium, behalve dan het publiceren van een groot aantal artikelen in hun officiŽle
tijdschriften over depressie en vergelijkbare onderwerpen, meestal voornamelijk populaire
psychologische thema's. De Wachttoren heeft ook niet gereageerd op zaken zoals de meest
ernstige emotionele factoren veroorzakende problemen, en ze hebben zich actief verzet zelfs
maar kleine veranderingen te volgen van zowel leden als buitenstaanders.


Voetnoten:

36. Botting, 1984.
37.Awake!, 8 March 1960, 27.
38. The Watchtower . 1960, 95.
39. Harrison, 1978. Hickman, 1984.
40. Penton, 1985.

e-Richard
13 februari 2008, 14:21
De tendens om de organisatie te beschermen

De poging van individuele Getuigen de Wachttoren te beschermen is een belangrijke belemmering voor onderzoek. De auteur, die met bijna honderd actieve Getuigen welke geestesziek werden heeft gewerkt, heeft herhaaldelijk ervaren dat zij met veelzeggende en aanzienlijke twijfels, problemen en angsten kampten (een belangrijk onderdeel van de persoonlijkheidconflicten binnen de gemeenten) om vervolgens een korte tijd later, terwijl zij hun buren probeerden te bekeren, beweerden dat "Jehovah's Getuigen de gelukkigste mensen op aarde zijn." [41]

Een andere reactie is de volgende rationalisering: "Ware christenen worden vervolgd vanwege Gods naam - en Gods naam is Jehovah. Dus worden Jehovah's Getuigen vervolgd - en deze statistieken over het hoge aantal geestesziekten zijn daarom slechts een bewijs van de vervolging tegen ons."[42] Hoewel de Getuigen gevoelig zijn voor de gemeenschappelijke vijandschap tegen hen en veel mensen hen "vreemd " beschouwen, weten de meeste weinig meer over hen dan het feit dat ze weigeren de vlag te groeten en bloedtransfusie te accepteren. Veel predikanten hebben gesproken met de auteur over het feit dat het moeilijk is om kerkleden te stimuleren Wachttoren-theologie te bestuderen om effectief het orthodoxe christendom te introduceren aan Getuigen die hun huizen bezoeken.

Voetnoten:

41. Lage, 1984.
42. Harrison, 1978 and Penton, 1985.

maud
13 februari 2008, 15:42
Ik wil hier graag nog iets zeer belangrijk aan toevoegen.
Men ontmoedigt de mensen zeer sterk om hulp te zoeken bij een psycholoog, een gewone dokter of een psychiater om problemen zoals chronische vermoeidheid, depressie of andere angsten te behandelen. Ik ken persoonlijk een paar zusters die steeds gedurende maanden, zelfs jaren met grote problemen zitten en er absoluut niets aan doen. Niet omdat ze niet willen, maar uit angst dat hun problemen op een verkeerde manier (wereldse manier)behandeld worden. Er heerst over het algemeen de volgende gedachte: ga niet naar een psycholoog of psychiater want als je weet wat die jou als oplossing biedt....., het zijn allemaal wereldse oplossingen (- onbetrouwbaar), waarschijnlijk niet toepasselijk voor een Christene. Zo was er een zuster die had gehoord van een zuster die het had gehoord van een zuster 8-) dat iemand naar een psycholoog was geweest en die psy had haar aangeraden een andere partner te nemen, meer uit te gaan, iets nieuws uit te proberen, te gaan sporten, tijd maken voor zichzelf etc. M.a.w. het waren immorele of wereldse zaken van een wereldse persoon, wat tijd en geldverlies was. En erger: zaken die je op een verkeerd pad brengen waardoor je je doel om eeuwig leven te hebben en god te dienen uit het oog zou kunnen verliezen. Een sluwe truc van Satan. Er heerst de volgende gedachte: 'een werelds iemand KAN het probleem niet oplossen.'
Het gevolg is nu dat er een persoon is die ik zeer goed ken, die resoluut weigert om zich te laten behandelen uit angst dat ze haar zoiets voorstellen en ze zich nog miserabeler voelt. En bovendien wilt ze die stap niet zetten omdat de ANDEREN het bezien als weinig geloof en vertrouwen in God dat hij het niet kan oplossen! Men moet natuurlijk geen hulp zoeken bij wereldse mensen, hulp vind je enkel bij God! En wanneer geeft God je die hulp? Als je meer bid, predikt en actief bent binnen de gemeente.
Wat is volgens hen wel de oplossing? Je volproppen met medicatie, anti-depressieva en andere middeltjes, dan voel je je toch zalig zeker na zo'n dosis? Alsof de problemen dan opgelost zijn! Het wordt erger, je verdringt de problemen alleen maar. Erover praten? Neen! Oh, neen!

Conclusie: de problemen blijven groeien, er wordt niets aan gedaan. Personen geraken uitgeput en verliezen zichzelf en hun levenslust. En jij ziet het gebeuren, wat je ook zegt, het dringt niet door tot hen. Die angst om hulp te zoeken daarbuiten is voortdurend aanwezig en maakt het probleem nog erger. Men verzwijgt het en uiteindelijk zie je sommige personen gewoon wegkwijnen. Wat is uiteindelijk het resultaat? Je problemen gaan je overmeesteren waardoor je zaken niet naar behoren kunt doen, misschien minder naar de zaal komt, minder gaat prediken,.. enz.
Als dit een tijd aanhoudt gaan de mensen je bezien als een spiritueel zwak iemand (want erover praten is toch NOT DONE he, men moet steeds opbouwende gesprekken voeren in de zaal). Ze gaan je bezien als iemand die de schouders laat hangen en je krijgt weer een domper te verwerken, nl. dat de mensen je zeggen dat je harder je best moet doen voor God, hem alles geven, al je krachten moet stoppen in het werk van de laatste dagen, en dat hetgeen is dat je gelukkig zal maken. Dat het zo slecht gaat omdat je je misschien niet volledig geeft. En zo worden alle schuld en alle negatieve zaken terug op de persoon afgeschoven en is de negatieve cirkel rond. Weg met het zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde,...de persoon is voorgoed gebroken en zal de schuld enkel en alleen bij zichzelf zoeken.
En geloof me, het is zeer moeilijk om met zo'n persoon te praten, door te dringen en er iets aan te doen.

e-Richard
13 februari 2008, 21:32
Waarom mensen toetreden tot de Wachttoren

Een voorbeeld zal helpen de lezer te begrijpen waarom mensen toetreden tot de Wachttoren. De zaak betreft Melissa, een vrouw die vanaf jonge leeftijd haar leven had gepland, net als veel vrouwen, een man, kinderen en een carriŤre als verpleegster. Shawn was haar eerste echte liefde en zij waren bijna twee jaar verloofd voor hun kerkelijk huwelijk. Ze ontmoetten elkaar toen ze serveerster was in Connecticut na het afstuderen van de middelbare school en en deeltijd college liep voor verpleegkundige. De twee werden snel vrienden en spraken regelmatig af. Shawn zag er goed uit, aardig en had geen bedenkingen om aandacht of geschenken aan Melissa te geven. Shawn kwam uit een gezellig familie, en Melissa voelde zich vooral aangetrokken tot zijn ouders en drie broers.

Na hun eerste kind, besteedde Shawn steeds minder tijd thuis - en na hun tweede kind, waren er vaker ruzies. Hij werd toen fysiek gewelddadig, vrijwel altijd na het overmatig drinken. Nadat dit geweld begonnen was, was het thuis niet meer hetzelfde, en Melissa zag Shawn in een heel ander licht. Ze scheidden al gauw en ze was kapot. Alleen in de stad waar naartoe ze verhuist was nadat ze getrouwd was, had ze weinig vrienden, twee jonge baby's en geen vaardigheden afgezien van serveren. Melissa voelde zich ook gevangen in het kader van de rechterlijke beslissing om de stad niet te verlaten, zodat haar ex-man de kinderen kon zien.

Al snel klopte een jonge vrouw met een kind in een wandelwagen aan Melissa's deur en bood haar twee tijdschriften aan die "haar zouden helpen haar Bijbel te begrijpen." Wanhopig haar behoefte aan gezelschap te vullen, genoot Melissa van het gezelschap van de vrouw, Thelma, en nodigde haar uit terug te komen. Thelma leek te hebben, wat zij niet had: geluk en een liefdevolle toegewijde familie. De Getuige bood haar al snel een "bijbelstudie" aan, Melissa vermoeden dat haar nieuwe vriend een Jehovah's Getuige was bevestigingd. Weinig wetend over de groep, behalve zij geen feestdagen vieren of bloedtransfusies aanvaarden , vond ze dat het zou geen kwaad kon om over de Bijbel te praten met Thelma. Immers, Thelma verzekerde haar dat ze alleen de Bijbel zouden bestuderen, geen Wachttoren boek. Hoe dan ook, legde Thelma uit, of Melissa verjaardagen vierde werd aan haar overgelaten. En trouwens, vertelde Thelma, de Wachttoren bemoeid zich niet met medische behandelingen - alle besluiten op dit gebied zijn aan het individu. Er bestaan veel misvattingen over wat Jehovah's Getuigen geloven, voegde zij
toe, met nadruk erop dat zij na bestudering van de Bijbel voor zichzelf kunnen beslissen.

Als Lutherse opgegroeid, voelde Melissa nu een diepe geestelijke nood. Thelma speculeerde er zelfs op dat de gebeurtenissen in het leven van Melissa een onderdeel van Gods plan konden zijn om haar te verbinden met Gods organisatie. Immers, wanneer Melissa trouwde met een getuige, zou ze nu gelukkig getrouwd zijn. Getuige echtgenoten, legde Thelma uit (en degenen die Melissa ontmoette in de Koninkrijkszaal leken hieraan te voldoen) waren goede mannen die hun echtgenotes liefhebben en verzorgen in harmonie met hun bijbelse verplichtingen. Als ze zich anders gedragen zouden zij uitgesloten worden. Hoe meer Melissa leerde over deze religie, des te meer dat het leek op het antwoord op al haar behoeftes. Kort nadat Thelma in haar portiek verscheen, hielpen de Getuigen haar met de oppas, reden haar naar de winkel totdat ze zichzelf een auto kon veroorloven , en een "broeder" die de eigenaar van een restaurant was gaf haar een goede baan. Ze kon al snel een klein appartement huren, en in minder dan een jaar ontmoette ze een jonge Getuige die net zo enthousiast was over haar nieuwe religie als zij. Ze trouwden en beide konden hun zaken zo regelen dat ze in de volletijds getuigenis konden werken, het stimuleren van andere mensen het evangelie van de Wachttoren te aanvaarden.

Dit verhaal dat zo prachtig begon werd al snel een nachtmerrie welke uiteindelijk resulteerde in de zelfmoord van de twee zonen uit Melissa's tweede huwelijk. Het is ook een scenario dat miljoenen keren per jaar in de gehele wereld wordt herhaald: meer dan dertien miljoen mensen zijn nu actief of studeren om Jehovah's Getuigen te worden. De nachtmerrie welke deze miljoenen mensen binnengaan zou vermeden kunnen worden indien zij op de hoogte zijn van het bedrog en het verstikkende moeras van de Wachttoren.

mariah
14 februari 2008, 09:26
ja als je eenmaal weet hoe het werkt dan trap je er niet meer in

zo luistert mijn man regelmatig naar de kerktelefoon, en een keer liet ik me verleiden om ook mee te luisteren
ik probeerde echt open te zijn en zonder vooroordeel te luisteren, maar al gauw kreeg ik kromme tenen

op het podium wed ook aangekondigd wie er allemaal via de telefoon luisterden dus onze namen werden ook genoemd

(even tussendoor) toen mijn man inbelde werd er gevraagd met hoevelen we luisterden:good:

het thema was ;acht slaan op de profetien

al gauw kwam aan bod dat we in de tijd van het einde leven en we daarom acht moeten slaan wat de belijdvolleslaaf ons heeft te vertellen
we worden ook zo goed gevoed dat we op zijn minst iets terug voor kunnen doen wat in ons vermogen ligt:ireful1.gif:

:icon_shutup::icon_shutup::icon_shutup:

ja gelukkig weet ik nu hoe deze dingen weken , maar mijn man zag er totaal geen kwaad in

toen hij de volgende keer op de studie kwam werd hij gekomplimenteerd dat hij naar de telefoon geluisterd had en dat ze het erg fijn hadden gevonden dat ook ik meegeluisterd had

bij thuiskomst vertelde hij me dat en ik zei heel droog;

goh wat is het toch eenvoudig om mensen gelukkig te maken:mosking:
als je begrijpt wat ik bedoel hahaha

Lambert
14 februari 2008, 14:30
Sommige van zulke zaken worden ook vanuit de gemeente gepropageerd.
Zoals in ieder normaal huwelijk komen wel schermutselingen voor, zo ook bij ons in vroegere dagen. Mijn vrouw legde sommige van deze dingen voor aan een ouderling(nota bene iemand met hemelse hoop) die keihard zei dat ze maar bij me weg moest gaan, omdat ik haar ondergang werd. Het ging niet om overspel, doch om gewone huiselijke twist waar zij depri van werd. Eigenlijk heb ik nooit meer echtscheidingen gezien als bij JG, net als sprutters(spreeuwen) vliegen zij van tak tot tak, leeftijden spelen Łberhaupt geen rol, want in het Paradijs op Aarde(wat voor de deur staat), wordt ieder weer jong.

Fortuin
18 februari 2008, 13:26
Waarom mensen toetreden tot de Wachttoren

Een voorbeeld zal helpen de lezer te begrijpen waarom mensen toetreden tot de Wachttoren. De zaak betreft Melissa, een vrouw die vanaf jonge leeftijd haar leven had gepland, net als veel vrouwen, een man, kinderen en een carriŤre als verpleegster. Shawn was haar eerste echte liefde en zij waren bijna twee jaar verloofd voor hun kerkelijk huwelijk. Ze ontmoetten elkaar toen ze serveerster was in Connecticut na het afstuderen van de middelbare school en en deeltijd college liep voor verpleegkundige. De twee werden snel vrienden en spraken regelmatig af. Shawn zag er goed uit, aardig en had geen bedenkingen om aandacht of geschenken aan Melissa te geven. Shawn kwam uit een gezellig familie, en Melissa voelde zich vooral aangetrokken tot zijn ouders en drie broers.

Na hun eerste kind, besteedde Shawn steeds minder tijd thuis - en na hun tweede kind, waren er vaker ruzies. Hij werd toen fysiek gewelddadig, vrijwel altijd na het overmatig drinken. Nadat dit geweld begonnen was, was het thuis niet meer hetzelfde, en Melissa zag Shawn in een heel ander licht. Ze scheidden al gauw en ze was kapot. Alleen in de stad waar naartoe ze verhuist was nadat ze getrouwd was, had ze weinig vrienden, twee jonge baby's en geen vaardigheden afgezien van serveren. Melissa voelde zich ook gevangen in het kader van de rechterlijke beslissing om de stad niet te verlaten, zodat haar ex-man de kinderen kon zien.

Al snel klopte een jonge vrouw met een kind in een wandelwagen aan Melissa's deur en bood haar twee tijdschriften aan die "haar zouden helpen haar Bijbel te begrijpen." Wanhopig haar behoefte aan gezelschap te vullen, genoot Melissa van het gezelschap van de vrouw, Thelma, en nodigde haar uit terug te komen. Thelma leek te hebben, wat zij niet had: geluk en een liefdevolle toegewijde familie. De Getuige bood haar al snel een "bijbelstudie" aan, Melissa vermoeden dat haar nieuwe vriend een Jehovah's Getuige was bevestigingd. Weinig wetend over de groep, behalve zij geen feestdagen vieren of bloedtransfusies aanvaarden , vond ze dat het zou geen kwaad kon om over de Bijbel te praten met Thelma. Immers, Thelma verzekerde haar dat ze alleen de Bijbel zouden bestuderen, geen Wachttoren boek. Hoe dan ook, legde Thelma uit, of Melissa verjaardagen vierde werd aan haar overgelaten. En trouwens, vertelde Thelma, de Wachttoren bemoeid zich niet met medische behandelingen - alle besluiten op dit gebied zijn aan het individu. Er bestaan veel misvattingen over wat Jehovah's Getuigen geloven, voegde zij
toe, met nadruk erop dat zij na bestudering van de Bijbel voor zichzelf kunnen beslissen.

Als Lutherse opgegroeid, voelde Melissa nu een diepe geestelijke nood. Thelma speculeerde er zelfs op dat de gebeurtenissen in het leven van Melissa een onderdeel van Gods plan konden zijn om haar te verbinden met Gods organisatie. Immers, wanneer Melissa trouwde met een getuige, zou ze nu gelukkig getrouwd zijn. Getuige echtgenoten, legde Thelma uit (en degenen die Melissa ontmoette in de Koninkrijkszaal leken hieraan te voldoen) waren goede mannen die hun echtgenotes liefhebben en verzorgen in harmonie met hun bijbelse verplichtingen. Als ze zich anders gedragen zouden zij uitgesloten worden. Hoe meer Melissa leerde over deze religie, des te meer dat het leek op het antwoord op al haar behoeftes. Kort nadat Thelma in haar portiek verscheen, hielpen de Getuigen haar met de oppas, reden haar naar de winkel totdat ze zichzelf een auto kon veroorloven , en een "broeder" die de eigenaar van een restaurant was gaf haar een goede baan. Ze kon al snel een klein appartement huren, en in minder dan een jaar ontmoette ze een jonge Getuige die net zo enthousiast was over haar nieuwe religie als zij. Ze trouwden en beide konden hun zaken zo regelen dat ze in de volletijds getuigenis konden werken, het stimuleren van andere mensen het evangelie van de Wachttoren te aanvaarden.

Dit verhaal dat zo prachtig begon werd al snel een nachtmerrie welke uiteindelijk resulteerde in de zelfmoord van de twee zonen uit Melissa's tweede huwelijk. Het is ook een scenario dat miljoenen keren per jaar in de gehele wereld wordt herhaald: meer dan dertien miljoen mensen zijn nu actief of studeren om Jehovah's Getuigen te worden. De nachtmerrie welke deze miljoenen mensen binnengaan zou vermeden kunnen worden indien zij op de hoogte zijn van het bedrog en het verstikkende moeras van de Wachttoren.

Hoi,

Misschien sluit een film in dat verband nauw aan.


Jehovah's Witnesses and Mental Illness

http
://www.youtube.com/watch?v=cO-b65W-zQs

Groeten,

e-Richard
18 februari 2008, 15:02
Hoi Fortuin,

Intressant, de schrijver van het artikel, Jerry Bergman, nu in beeld te zien!

Zeker goede aanvulling, ik ga het filmpje vanavond eens goed bekijken.

Groeten,

e-Richard

Cindy
18 februari 2008, 22:28
Mensen met psychische problemen en in aanraking komen met JG, kunnen zich hierin veilig gaan voelen. Mee gaan doen met hun activiteiten. Als ze de waarheid achter de waarheid gaan zien, kunnen ze dieper vallen.
Verder denk ik ook wel dat je sterk in je schoenen moet staan.
Hier heeft het ook zo een 5 jaar geduurd.
De enige druk die ik zou kunnen meemaken, is als me moeder me dwingt keuzes te maken. Dan zou ik het ook nog es heel erg moeilijk kunnen krijgen. Ze gaat zelf dan al jaren niet meer, maar ergens heeft ze toch nog wel een "gevoel" voor de jg's. En helaas, m'n vader is ouderling, maar door hem laat ik me niet onder druk zetten. Die laat heel zijn gezin kapot gaan, door dat hij zo halsstarrig doet.

Groet,

Cindy

e-Richard
18 februari 2008, 23:22
Mensen met psychische problemen en in aanraking komen met JG, kunnen zich hierin veilig gaan voelen. Mee gaan doen met hun activiteiten. Als ze de waarheid achter de waarheid gaan zien, kunnen ze dieper vallen.
Verder denk ik ook wel dat je sterk in je schoenen moet staan.
Hier heeft het ook zo een 5 jaar geduurd.
De enige druk die ik zou kunnen meemaken, is als me moeder me dwingt keuzes te maken. Dan zou ik het ook nog es heel erg moeilijk kunnen krijgen. Ze gaat zelf dan al jaren niet meer, maar ergens heeft ze toch nog wel een "gevoel" voor de jg's. En helaas, m'n vader is ouderling, maar door hem laat ik me niet onder druk zetten. Die laat heel zijn gezin kapot gaan, door dat hij zo halsstarrig doet.

Groet,

CindyHoi Cindy,

Ik denk dat je daarin een belangrijk punt aanroert, mensen zoeken idd een veilige omgeving met een gevoel van zekerheid.
Mensen die geneigd zijn om zwart/wit te denken...

Ik wens je sterkte toe in je pogingen aan je moeder duidelijk te maken achter welke keuzes jij staat!
Wanneer je de werkelijkheid achter de "waarheid" kent sta je mi sterk in je schoenen. Zoals men in het spreekwoord zegt: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.
Het feit dat je vader als ouderling z'n gezin kapot maakt zegt toch genoeg!:cry::icon_no:

Groeten,

e-Richard

e-Richard
18 februari 2008, 23:56
Waarom de psychische problemen zo groot zijn

Er bestaan tal van redenen voor de geestelijke gezondheidsproblemen bij Getuigen, onderzoek heeft uitgewezen dat de volgende tot de belangrijkste behoren:

1. Veranderingen in het beleid. De Wachttoren is in een voortdurende staat van leerstellige veranderingen, regelmatig wel drie of vier keer wordt de mening over een leerstelling gewijzigd. Nergens is dit zo tragisch als in hun anti-medische leer. De Wachttoren leerde tijdens de jaren 1930 en 1940 dat vaccinaties niet alleen ondoeltreffend zijn, maar ook een "rechtstreekse overtreding" van Gods wet. [43] Toen werden in de vroege jaren vijftig vaccinaties een zaak van het geweten, maar heden ten dage publiceert de Wachttoren artikelen waarin de deugden Van vaccinaties en de vele levens hebben gered nogal worden geprezen. Eind 1961 werden orgaantransplantaties specifiek aanvaardbaar geoordeeld, om vervolgens in 1967 weer te worden verboden. [44] Zelfs hoornvlies- en niertransplantaties werden als in strijd met Gods wet zijnde onderwezen, omdat het werd beoordeeld als kannibalisme. Tot 1980 toen de meeste orgaantransplantaties werden beoordeeld als een kwestie van het geweten. [45] De enige uitzondering, beenmerg transplantatie, was verboden omdat het het bot een bron van bloed is. In 1984, werden zelfs beenmerg transplantaties goedgekeurd.
In 1909 werd doot de Wachttoren uitdrukkelijk verklaard dat het joodse verbod tegen het eten van bloed, niet gold voor de christenen, maar het was in 1961 dat het ontvangen van een bloedtransfusie een reden werd voor uitsluiting. [46] De Wachttoren leert nu dat "indien een rechtbank bepaald dat een transfusie onvermijdelijk lijkt ... [een getuige moet] zich zwaar inspannen een overtreding van Gods wet inzake bloed te voorkomen [en als] de autoriteiten... hem beschouwen als een wetsovertreder of hem aansprakelijk stellen... moet de christen het beschouwen als lijden omwille van gerechtigheid. "[47]

Het Wachttoren onderwijs is duidelijk: Getuigen verliezen liever hun leven dan dat zij een transfusie ondergaan en dit omvat de mogelijkheid dat hun kinderen sterven. Als ze sterven door een gebrek aan bloed, kunnen zij de chirurg aanklagen zoals zij deden bij Dr Denton Cooley - zij verloren deze zaak; de jury oordeelde dat het bloed-verbod de operatie riskanter maakte (Houston Chronicle 18 november 1995 p. 42A ) Maar ook op dit gebied is de Wachttoren organisatie veranderd. Het gebruik van alle producten bloed en bloedfracties voor enig doel werd ooit veroordeeld - zelfs lijmen gemaakt van bloed-producten mochten niet gebruikt worden. Nu kunnen Getuigen lbumine, globulins, factor VIII, factor IX aanvaarden en zelfs bloed-circulatie. Het verbod op bloedfracties voor hemofiliepatienten werd opgeheven in 1978. [48] Bloedserums tegen virale hepatitis, hondsdolheid, tetanus, difterie en anderen zaken zijn nu goedgekeurd omdat deze slechts "een klein deel" bloed bevatten . [49] Omdat de Wachttoren ook leert dat Getuigen trouw zijn zelfs "in kleine dingen," zien velen deze uitzonderingen als hypocriet. Duizenden kinderen zijn gestorven als gevolg van een gebrek aan bloed, grootouders werd blind vanwege het weigeren van het hoornvlies transplantaties, en anderen overleden als gevolg van de afwijzing van een niertransplantatie. [50] Dit is met name traumatisch als de doctrine verandert en wat ooit veroordeeld werd, goedgekeurd wordt. Dit wordt weergegeven in het volgende geval.

Volgens Walker "Gary Busselman zag zijn vrouw, Delores, sterven aan leukemie. Als Jehovah's Getuigen, geloofde het paar niet in bloedtransfusies of een beenmerg transplantatie .... Nu denkt Busselman dat de weigering van de medische procedures verkeerd was en wil hij anderen helpen die misschien vergelijkbare tragedies hebben ervaren. "[51] Hij voegde hieraan toe dat "ze stierf in 1971 en in 1980 veranderden zij hun regel en kunnen de leden sindsdien transplantaties krijgen". Schuld en woede zijn vaak het gevolg van de overtuiging dat een geliefde is gestorven (Busselman had een zeer goed
huwelijk), vanwege het volgen van een leerstelling, die later door de kerk werd afgeschaft.

2. Een andere belangrijke reden welke de de oorzaak van desillusie onder Getuigen vormt is dat ze geleerd is dat alleen hun organisatie specifiek geleid wordt door God. Degenen binnen de Wachttoren-organisatie zijn de enige echte dienaren van God, en alle buitenstaanders, vooral de geestelijken, zijn slechte personen die binnenkort vernietigd zullen worden in een holocaust genaamd Armageddon. Maar velen zijn zich bewust van talrijke gevallen van
Getuigen die vreselijke dingen hebben gedaan. Een recent voorbeeld zijn de twee "skinheads" die "goed met hun ouders konden opschieten"... zij [waren aardige jongens]", maar vermoorden hun moeder Brenda, 48 jaar, hun vader Dennis, 54 jaar en hun broer Eric, 11 jaar. [52 ] De jongens, Brian, 17 jaar en zijn broer David, nog maar 16 jaar, bekenden schuld om de ten lastelegging te verlagen en kregen levenslang. Deze afschuwelijke misdaad die internationale aandacht kreeg herinnert zonder twijfel vele getuigen aan andere beruchte Wachttoren moordzaken. Een andere getuige, William Carlson, die zijn beide Getuige ouders vermoorde toen hij slechts 16 jaar was, kreeg internationale bekendheid en is slechts een van de honderden soortgelijke gevallen. [53]

3. Profetische mislukking. Vele Getuigen bezitten een diepe gewortelde angst die ze vaak proberen te onderdrukken of te rationaliseren, dat de Wachttoren een valse godsdienstige organisatie is. Dit idee is zo beangstigend voor vele getuigen dat zij weigeren om hun angsten te erkennen - en geven de voorkeur eraan het te onderdrukken in plaats ermee om te gaan. Deze reactie is niet anders dan een vrouw die ervan overtuigd is dat haar man haar ontrouw is. Elk teken van zijn zonde veroorzaakt een emotionele beroering, maar zij ontkent haar angst voor haar vrienden en zelfs voor zichzelf.

De meest recente drastische leerstellige verandering was dat het voormalige Wachttoren onderwijs het aftellen naar Armageddon begonnen was in 1914, en dat de eerste wereld oorlog een groot teken was dat Christus zeer binnenkort zijn Duizendjarig rijk op aarde zou vestigen. [54] Zij hebben ook geleerd dat de generatie die 1914 zouden beleven, Armageddon en de Nieuwe Wereld zouden meemaken. Tot de Wachttoren van november 1995, volgens Woodward, welke aangekondigde "alle millenium weddenschappen zijn uitgesteld ... de sekteleiders erkenen stilletjes dat Jezus voor alles gelijk had, toen hij zei "niemand weet dag of uur." [55] De Wachttoren zat fout met vrijwel elke voorspelling die zij ooit heeft gemaakt, en dit is vooral traumatisch wanneer mensen beseffen wat zij opofferden om Getuige van Jehovah te worden.

De datummislukkingen beÔnvloeden op een belangrijke manier ander beleid. In de jaren '40 en '50, raadde de Wachttoren zelfs het hebben van een familie af -- zij onderwees dat Armageddon zo dicht bij was dat het een risico was om kinderen te hebben. Zelfs het huwelijk werd afgeraden. In 1941 publiceerde de Wachttoren een boek getiteld Kinderen waarin zij argumenteerden dat de enige manier waarop mensen "God konden behagen" om de "juiste soort kennis te verwerven." [ 56 ] Het doel van het boek was hoofdzakelijk de lezer te overtuigen dat slechts de Wachttoren de organisatie van de God is, en door in godsdienstig opzicht te volgen alleen dan het eeuwige leven verkregen kan worden.[57 ] Verweven met deze boodschap was het verhaal van John en Eunice die besloten niet te huwen maar in plaats daarvan de Wachttoren in volle tijd te dienen. Zij besloten dat zij pas kinderen willen na Armageddon wanneer zij "onder de Theocratie leven... wanneer alle mensen zich zullen verheugen, en dat rechtvaardigheid voor altijd regeert en een monument voor de suprematie en rechtvaardigheid van Jehovah... [allen ] die wensen te leven en die van oprechtheid houden geven nu aandacht aan de waarschuwing van Heer en vluchten naar dat koninkrijk." [ 58 ] De Wachttoren informeert dan zijn lezers in deze publicatie door Gods organisatie dat:


"Armageddon is zeker dichtbij, en tijdens die tijd zal Heer de aarde reinigen van wat onaangenaam is. Dan, door Zijn gunst zullen wij ons leven beginnen met een grotere visie, en vermeerderde vreugde... Van nu af aan zullen wij onze hart richten op de THEOCRATIE wetend dat wij spoedig voor altijd samen op deze aarde zullen zijn... Wij kunnen ons huwelijk beter uitstellen tot de duurzame vrede op aarde komt. Nu moeten wij niets aan onze lasten toevoegen, maar vrij zijn en toegerust om de Heer te dienen... Eunice, mijn besluit is genomen. Ik zal politiek, godsdienst, en handel mijden, en ik zal steden vermijden... Onze huidige plicht is duidelijk. Wij moeten nu getuigen zijn in naam van Jehovah." [ 59 ]

Eunice en John zouden nu in de zeventig zijn, nog wachtend op Armageddon welke in 1941 werd geprofeteerd om "zeer spoedig" te gebeuren." Getuigen die deze oudere publicaties tegenkomen zijn vaak zowel boos als gekwetst door het bedrog en verraad. Dit leidt vaak tot schuldgevoel, depressie, verbittering en openlijke woede. Getuigen die leefden in de tijd dat deze dingen werden geschreven zijn eveneens vaak bitter omdat ze enorm veel hebben opgeofferd voor wat niet alleen een valse hoop maar een regelrechte leugen bleek te zijn.


Voetnoten:

44. The Watchtower. 15 November 1967, 702-704.
45. The Watchtower. 15 March, 31.
46. The Watchtower. 1961, 63-64.
47. The Watchtower. 15 June 1991, 31.
48. The Watchtower. 15 June 1991, 30.
49. The Watchtower. 15 June 1978, 30-31.
50. David Reed. Worse than Waco Jehovah's Witnesses hide a tragedy. (Soughton, MA Comments from the friends, 1993).
51. Argus Leader. (Sioux Falls, South Dakota 23 January 1996), 1.
52. The Detroit News. Friday 3 March 1995, 8A.
53. Chicago News Sun. 29 October 1990, 1 and 30 October 1990.
54. Kenneth Woodward. "Are They False Witnesses?," Newsweek, 20 July 1981, 75.
55. Newsweek, 18 December 1995, 59.
56. Watchtower Bible and Track Society. (N. Y). Children 1941, 27.
57. 1941, 347.
58. 1941, 346.
59. 1941, 366-367.

ster
19 februari 2008, 20:14
Wat ik zelf het ergst vind, is het zich inmengen in zaken als wel of niet studeren (mocht dit mogelijk zijn), kinderen krijgen, huwen, etc. op basis van urgentie politiek.

Als m'n grootouders die overigens geen JG zijn geweest en niet meer leven, dit hadden opgevolgd, hadden hun vele kinderen, kleinkinderen inclusief ikzelf, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen niet bestaan.

Verder is er voor zover door mij correct begrepen per 2 personen gemidd. 2,1 kind nodig om een volk even groot te houden als dat ze is.
Als JG zo graag groeien, hadden ze naast een strategie voor groei van buitenaf, ook voor extra groei van binnenuit kunnen zorgen. Zij het dat die dan nog niet gedoopt zijn, mochten ze volwassen raken..


Groet: ster

Lambert
19 februari 2008, 21:02
Hallo,

Veelal op dorpen wordt er door JG ingespeeld bij de nabestaanden van een dode, door huisbezoek.
Verder is het zo dat in het recente verleden nog gehamerd werd op, geen kinderen krijgen, niet huwen. Als men daar indertijd naar geluisterd had, waren er nu geen JG meer geweest. Dit was in tegenstelling tot andere religies, waarvan de leden geacht werden om veel kinderen te krijgen.
Ster, je hebt een mooie Avatar, een echte stralende Ster, sorry, ik liet me even gaan :-))

Apostata
19 februari 2008, 23:16
Hallo,

Als ik zo eens terugdenk aan de tijd dat ik nog JG was en overzie wat voor figuren er de laatste jaren (tot ongeveer '95) eerst als geinteresseerden binnenkwamen, dan kom ik tot de conclusie dat het veelal randfiguren waren. Zo kwam er een gezin (man, vrouw en zoontje) waarvan de zoon als verschoppeling in hun buurt werd behandeld vanwege een lichte geestelijke handicap.
Een pas gescheiden vrouw met 2 kinderen. Een Ghanees. Een man van ruim 200 kilo met zijn zus en moeder die ook nogal gewichtig waren. Een blinde man die ook geinteresseerd was in een zuster.
Een gezin van het niveau tokkie.

Ik denk dat de aandacht die ze elders ontbeerden, binnen de JG-club wel kregen. Als dat dan wat afzwakt komen de problemen, vaak een gecamoufleerde schreeuw om aandacht, zo schijnt.

Wat dat betreft zijn er nog heel wat verhalen te vertellen..:evil:...

groet,

Apostata

e-Richard
19 februari 2008, 23:31
Degenen die geen deel uitmaken van de Wachttoren begrijpen vaak niet de kritische betekenis die mislukte profetien en foutieve leer hebben in het leven van de Getuigen. Wachttoren publicaties zijn niet alleen door mensen geschreven boeken die de Schrift proberen uit te leggen, maar ze worden gezien als quasi geÔnspireerd, elke week een nieuw hoofdstuk van de Bijbel. Getuigen is geleerd dat niemand behalve de Wachttoren leiders door bijbelstudie Gods wil kunnen onderscheiden. Alleen door deel uit te maken van Gods organisatie, de Wachttoren (waarvan ze leren dat het de ark van de verlossing is), kan men worden gered. Zoals de zondvloed kwam en allen die niet in de ark waren gedood werden, evenzo zal Armageddon voorgoed alle mensen die niet in de Wachttoren ark zijn vernietigen.

Waar het om draait, om gered te worden, is niet de christelijke overtuiging of gewoon goed zijn, maar moet men in de Wachttoren organisatie zijn- hoewel ze ook leren dat zelfs dit geen garantie is voor redding. Getuigen als groep, geloven - althans zij moeten verkondigen dat ze geloven - dat de Wachttoren Gods enige organisatie is en wordt geleidt door Hem. Om deze reden is de vaak veranderde leer - waarvan honderden voorbeelden bestaan - niet onbelangrijk. Valse profetien maakt getuigen duidelijk dat ze hun leven gewijd hebben aan een vals godsdienstige organisatie. Omgaan met deze realiteit is enorm traumatisch, er gaan jaren overheen om zich aan te passen en kan leiden tot zowel psychologische als somatische klachten. Degenen die slechts een korte tijd in de organisatie zijn, zijn vaak niet op de hoogte van de Wachttoren-geschiedenis, maar zeurende twijfel wordt snel groter en groter, wat vaak resulteert in een "gewetenscrisis" welke de persoon uiteindelijk noodzaakt de Wachttoren-organisatie te verlaten.

En verlaten is ook geen eenvoudige zaak. Wanneer mensen Getuige worden, worden ze langzaam geÔndoctrineerd in een geloofsstructuur die hen verplicht om afstand te doen van hun vrienden - vaak zelfs hun familie - en nemen een nieuwe familie aan, die van de Wachttoren. Nadat ze een paar jaar getuige zijn geweest, hebben de meesten alleen nog Getuige vrienden. Van velen, met name degenen die zijn geboren in een Wachttoren-gezin, is hun gezin en zijn vele familieleden ook allemaal Getuige. Verlaten resulteert vaak in uitgesloten worden, hetgeen betekent dat zij gedwongen zullen worden om de omgang met vrijwel al hun Getuige vrienden, en ook hun Getuige familie, te verbreken . Daarom vinden velen het verlaten van de organisatie zeer traumatisch zelfs nadat ze er volledig van overtuigd zijn dat de Wachttoren verkeerd zit. Om deze reden kiezen veel ervoor te blijven, slepen zich naar Wachttoren vergaderingen en horen en zeggen dingen waar zij het zelf niet mee eens zijn. Uiteindelijk wordt het conflict te groot, en zij concluderen dat zij zich moeten terugtrekken, en geven familie, vrienden en hun hele vorige leven op.

Veel voorkomend zijn verhalen van kinderen die de Wachttoren verlaten en als gevolg hiervan eindigde alle communicatie tussen de ouders en de kinderen. Veel ex-Getuigen hebben mij verteld dat ze nog nooit hun kleinkinderen hebben gezien, en decennia lang niet hebben gesproken met hun eigen kinderen, omdat hetzij de ouders of de kinderen de Wachttoren hebben verlaten. In ťťn geval, vertelde een vriendelijke man, actief in zijn kerk, nadat hij en zijn vrouw de Wachttoren 15 jaar geleden verlieten, dat geen van hun kinderen meer met ze hebben gesproken. Ze hebben zelfs geen enkele keer een foto van hun vier kleinkinderen gezien. Hun kinderen hebben een geheim nummer, en post naar hen van hun ouders wordt beschreven met "ongewenst, terug naar de afzender." Toen ze hun zoon thuis probeerde te bezoeken belde hij de politie en had hen met geweld van de veranda verwijderd. Pogingen om door middel van een rechterlijk bevel hun kleinkinderen te zien zijn tot dusver mislukt. Deze verhalen komen vaak voor, vooral omdat er waarschijnlijk in de hele wereld net zoveel ex-Getuigen als actieve Getuigen zijn. Zelfs personen die niet gedoopt zijn, wanneer ze er voor kiezen niet meer samen te werken met de Wachttoren en er zich tegen uitspreken, worden zij bestempeld als "ongewenste omgang" en worden dan vaak volledig afgesneden alsof ze uitgesloten zijn.

Wanneer Getuigen de eerder verschenen Wachttoren publicaties lezen, zijn de meesten het erover eens dat veel dingen die vroeger geleerd werden absolute dwaasheid is. De "historische archieven" van de Wachttoren zijn een schijnbaar onuitputtelijke bron van waanzin, oppervlakkig geschreven artikelen, en een naÔeve aanvaarding van vroegere populaire ideeŽn.[60] Het is duidelijk dat ťťn van de problemen van de Wachttoren "hun ongelooflijk oppervlakkig onderzoek is, en het feit dat de houding van 'God leidt ons' de neiging tot luiheid veroorzaakt - waarom hard werken als God ons de weg wijst. God zal ervoor zorgen dat alleen waarheid gepubliceerd zal worden..." [61]


Voetnoten:

60. Jerry Bergman. JW Research Vol.1 No 4, fall 1994, 28.
61. Ibid, 28.

Boanerges
20 februari 2008, 09:04
Bedankt, e-Richard, voor al je vertaalinspanningen. :)

Over de aantrekkingskracht van een sekte is al veel geschreven. Hieronder wat voorbeelden:


Uit een artikel van Bram Krol (bron: http://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen.htm#8_vragen_over_sekten)
"3. Wie zijn extra gevoelig voor de aantrekkingskracht van een sekte?
Het meest open voor sektarische invloeden zijn onzekere en emotioneel beschadigde mensen, die op zoek zijn naar houvast en troost. Verder ook jongeren die iets zoeken om zich van een oudere generatie te onderscheiden, waartegen ze bezwaren hebben. Er is nog een derde opvallende categorie: mensen die in het kerkelijke leven geen uitdaging vinden. Een sekte biedt dat wťl. In vergelijking met de traditionele kerken is een sekte ‘spannend’. Lidmaatschap is niet vrijblijvend; het kost de leden veel aan tijd, inspanning en geld. Maar dat geeft ook de prettige ervaring ‘waar voor zijn geld’ te krijgen. Door lidmaatschap van de afwijkende groepering proberen mensen hun levensgeluk positief te beÔnvloeden."

Uit een artikel van Wim Haan (bron: http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/wim/fataal.htm)
"Wanneer het om de aantrekkingskracht gaat van radicale religieuze groepen, wordt bij oppervlakkige beschouwing vooral gedacht aan de vermeende ingenieuze technieken die deze bewegingen er op na houden om ‘nieuwe rekruten te ronselen’. Men is van mening dat er sprake is van een boosaardig complot van een gewiekste sekteleider, die de zwakheden van met name jonge mensen uitbuit om ze de sekte binnen te lokken, onder valse voorwensels en met veel ‘lovebombing’. Voordat het slachtoffer in de gaten krijgt dat hij/zij een ‘gevaarlijke sekte’ is binnengeloodst, is het al te laat. Met hersenspoelingstechnieken en psychische manipulatie is de rekruut al tot een willoze zombie getransformeerd, aldus menig horrorverhaal uit anti-sekte hoek.
Hoewel we hier te maken hebben met de perfecte ingrediŽnten van een spannende thriller, waarvan je de koude rillingen over de rug lopen, dragen zij niet veel bij aan een verklaring van de aantrekkingskracht van radicale religieuze groepen. Deze opvattingen houden helaas wel hardnekkig stand, misschien ook omdat het de meest eenvoudige verklaring vormt, een verklaring ook die onszelf (de ‘buitenwereld’) buiten schot laat. Problemen oplossen door een zondebok aan te wijzen is overigens niet zelden de reactie van de maatschappij op eigen innerlijke onzekerheid.
Wanneer we ons eerst op die ‘buitenwereld’ richten, dan kunnen we vaststellen dat de keerzijde van onze open en gefragmentariseerde samenleving is dat ze met al die openheid, keuzevrijheid en verdeeldheid voor veel mensen een verwarrende samenleving is geworden. Daarbij komt nog dat mťt alle geboden vrijheden toch tevens een sterk aanpassingsvermogen aan onze prestatiemaatschappij wordt gevergd. En die aanpassingsdrang begint vroeg: binnen het onderwijssysteem moet in minder tijd meer worden gepresteerd. Bij de afweging van wat wel en niet een directe relevantie heeft voor het beroepsleven en de carriŤremogelijkheden, vallen zaken als levensbeschouwing en spirituele ontwikkeling al vrij snel uit de boot. Daartegenover staat de opvallende tendens dat een toenemende secularisatie met name bij jongeren zeker niet betekent dat de belangstelling voor levensbeschouwing en spiritualiteit afneemt.
Het succes en de aantrekkingskracht van radicale religieuze groepen zou voor een deel wel eens gebaseerd kunnen zijn op dat ‘tegen-karakter’. En dat ‘tegen’ bestaat in ieder geval uit een allesomvattend alternatief voor de vanzelfsprekendheden ťn de onzekermakende vrijheid van onze samenleving.
Het grote antwoord


Vrije keuzemogelijkheden beschouwen we in de regel als een groot goed. Veel aanbieders van kleine keuzemogelijkheden verdringen zich op de maatschappelijke markt met hun aanbod van een klein antwoord op een klein deelgebied van het leven. Grote antwoorden zijn suspect geworden. De grote vragen waar iedereen bij tijd en wijle mee zit zijn echter niet verdwenen. En dat is nu meteen weer een ander aspect van de aantrekkingskracht van religieuze groepen. Het levensbeschouwelijk-spirituele antwoord dat wordt geboden heeft niet alleen betrekking op een deelaspect van het leven, maar wordt gepresenteerd als een ‘overkoepelend’ antwoord op alle levensvragen. Het grote antwoord, waarnaar veel mensen - ondanks alles - nog steeds hunkeren. Het antwoord dat aan alle onzekerheid een einde maakt.


Een ander aspect van het protestkarakter van radicale religieuze groepen verdient nog onze aandacht: de maatschappelijke omgangsvormen zijn vaak dermate functioneel en doordrongen van de belangentegenstellingen waarbinnen eenieder zijn eigen rol vervult, dat ook het privťleven van veel mensen getekend wordt door functionaliteit en de daarbij horende vormen van communicatie. Men is zo gewend geraakt aan functionele relaties, afgestompt zelfs, dat het communiceren van mensen ongemerkt is afgegleden tot het koetjes-en-kalfjes niveau. Men leeft vele jaren functionel samen, maar helaas vaak langs elkaar heen. Ook hier weer presenteren religieuze groepen een alternatief: relaties die gebaseerd zijn op ‘innigheid’ en ‘echtheid’, waarbij de totale persoon wordt aangesproken.
Voor nogal wat mensen is het een grote, veelal onaangename, verrassing wanneer ze van een bekende of familielid vernemen dat die is toegetreden tot een radicale religieuze beweging. Sterker nog: men is verbijsterd omdat men geen enkel aanknopingspunt vinden kan, dat een verklaring zou kunnen leveren voor de keuze voor de totaal verschillende leefwijze en ideeŽnwereld van de religieuze groepering. De verklaring dat er sprake zou kunnen zijn van een soort hersenspoeling ligt voor de hand. Maar opnieuw: het is een makkelijke verklaring, die voorbijgaat aan meer wezenlijke aspecten, zoals de vraag of we elkaar wel echt kennen en weet hebben van elkaars verborgen wensen en behoeftes als warmte, geborgenheid en betrokkenheid."Groet, Boa

e-Richard
20 februari 2008, 13:41
Het Wachttorentoezicht over getuigen

In mijn twintig jaar als getuige, maakte ik kennis met slechts een handvol Getuigen die werkzaam is als geestelijk therapeut, en een paar hadden zelfs een doktersgraad in de psychologie. Voor zover ik weet, hebben de meeste van hen zich teruggetrokken - maar ik ben op de hoogte van drie Getuigen in de Verenigde Staten die gediplomeerd therapeut zijn . De verslagen die ik heb ontvangen over deze personen zijn niet echt vleiend. Onlangs ontving ik een kopie van een overeenkomst waarin een Getuige psycholoog vereist dat alle getuigenpatiŽnten dit moeten ondertekenen voordat hij met hen samenwerkt. Ik begrijp dat hij een bloeiende praktijk heeft met therapie aan Getuigen.

Het Wachttoren beleid dat die Getuigenprofessionals zoals advocaten, artsen, psychologen informatie moeten melden aan de ouderlingen ten opzichte van de door de Wachttoren gedefinieerde overtredingen heeft veel controverse veroorzaakt. Het is ontstellend dat een gediplomeerd therapeut zich de zeer onethische praktijk van het gebruik van deze overeenkomst zou toestaan, die hen vereist dat zij het gedrag van hun patiŽnten (waarover de Wachttoren van mening is dat zulk gedrag verkeerd is) "rapporteert" aan de ouderlingen. Gezien het grote aantal overtredingen waarvoor de Wachttoren mensen uitsluit, is het onwaarschijnlijk dat een psychiatrische patiŽnt er geen enkele van heeft. Na twijfels of de Wachttoren wel Gods organisatie is, klachten over de broeders en zusters, of zelfs schuldgevoelens over het seksuele verleden of het morele gedrag, komen zeer vaak voor onder deze bevolkingsgroep. Mensen die op zoek zijn naar een therapeut hebben problemen, en in een poging om ze te verhelpen, vertonen ze niet zelden gedrag, welke ze later betreuren - drinken, onaardigheid of zedeloosheid zijn slechts een paar voorbeelden. Verder, hebben veel mensen twijfels over de Wachttoren welke eindigt met emotionele beroering die ze vaak naar een therapeut brengt om hulp te krijgen ermee om te gaan.

Zo'n overeenkomst garandeert bijna altijd dat de patiŽnt niet vrij en open met een therapeut zal zijn, maar zal zeer op z'n hoede zijn, bang dat wat ze zeggen later gebruikt zal worden tegen hen. Ik kan me geen slechtere situatie voorstellen om therapie te doen. Een therapeut is een persoon waarbij de patiŽnt het gevoel moet hebben volledig vrij en open te kunnen onthullen wat zijn of haar meest verborgen gedachten, geheimen, dromen, angsten of zonden zijn. Het hele punt van therapie is het bloot leggen van de ziel, zodat de therapeut de patiŽnten kan helpen bij de opbouw van een beter leven. De angst en het schuldgevoel met een dergelijke regeling garandeerde vrijwel zeker dat dit niet gebeurd. Natuurlijk, de patiŽnt kan ervoor kiezen om belastende informatie te geven en geconfronteerd te worden met de gevolgen - een situatie die in de meeste gevallen niet erg bevorderlijk is voor het helpen van de persoon met zijn of haar problemen, welke de basis is voor wat voor zonde er dan ook is gebeurd. Zelfs als het comitť ervoor kiest om niet uit te sluiten, zal de vrees dat men uit de gemeente kan worden gegooid en te worden afgewezen door een therapeut in zo'n moeilijke tijd averechts werken bij het helpen van een patiŽnt. De therapeut is duidelijk door te zeggen met deze verklaring dat "u en uw behoeften zijn niet zo belangrijk als het strikt opvolgen van de bevelen van de Wachttoren." En als u "in de ogen van de ouderlingen deze bevelen overtreed, zal ik als uw therapeut, die u eigenlijk onvoorwaardelijk hoort te accepteren en te helpen met uw problemen, u ook nog buiten sluiten, en zal u niet meer helpen."

PatiŽnten verwijzen naar de ouderlingen, waarvan vrijwel niemand een officiŽle opleiding in de psychologie, therapie of menselijk gedrag heeft, is vaak een drastische fout. Toen de schrijver voorgestelde aan een mannelijke Betheliet, die een ernstige depressie had, om te praten met de ouderlingen, was zijn reacties: "Bent u van mening dat een bewaker en een borstelverkoper me gaan helpen met mijn emotionele problemen?" Zoals reeds goed gedocumenteerd is, hebben ouderlingen de neiging te denken dat de oplossing voor elk probleem is, om te bidden, meer studie en te vertrouwen op Jehovah. Bovendien zijn zij van mening dat de schuld voor de emotionele problemen waarschijnlijk te wijten zijn aan een bepaalde zonde of tekortkoming van het slachtoffer. In mijn ervaring, doen de ouderlingen vaak meer kwaad dan goed, en dat is wat we zouden verwachten: wanneer we mensen die niet alleen geen opleiding hebben, maar ook een verkeerde opvatting over de mensheid en een vertekend beeld van de werkelijkheid hebben, leiding geven aan een emotioneel gestoord persoon, dat zou heel goed dodelijk kunnen zijn - wat het soms ook is.

daanvoosten
20 februari 2008, 15:25
Hallo,

Als ik zo eens terugdenk aan de tijd dat ik nog JG was en overzie wat voor figuren er de laatste jaren (tot ongeveer '95) eerst als geinteresseerden binnenkwamen, dan kom ik tot de conclusie dat het veelal randfiguren waren. Zo kwam er een gezin (man, vrouw en zoontje) waarvan de zoon als verschoppeling in hun buurt werd behandeld vanwege een lichte geestelijke handicap.
Een pas gescheiden vrouw met 2 kinderen. Een Ghanees. Een man van ruim 200 kilo met zijn zus en moeder die ook nogal gewichtig waren. Een blinde man die ook geinteresseerd was in een zuster.
Een gezin van het niveau tokkie.

Ik denk dat de aandacht die ze elders ontbeerden, binnen de JG-club wel kregen. Als dat dan wat afzwakt komen de problemen, vaak een gecamoufleerde schreeuw om aandacht, zo schijnt.

Wat dat betreft zijn er nog heel wat verhalen te vertellen..:evil:...

groet,

Apostata

Het was voor mij nogal schrikken toen ik erachter kwam wat de andere 'studies' waren van degene waarvan ik studie had. Dat waren allemaal mensen die hun zaken duidelijk niet op orde hadden. Zij komen/kwamen echter maar zelden in de zaal.

ster
20 februari 2008, 19:56
Ster, je hebt een mooie Avatar, een echte stralende Ster, sorry, ik liet me even gaan :-))

Hoi Lambert,

dat doet mij goed, dank je wel Sterretje;:smile.gif::-)

Lambert
21 februari 2008, 15:51
Het mag wel eens gezegd worden

botteke
22 februari 2008, 17:52
Na twijfels of de Wachttoren wel Gods organisatie is, klachten over de broeders en zusters, of zelfs schuldgevoelens over het seksuele verleden of het morele gedrag, komen zeer vaak voor onder deze bevolkingsgroep.

Jaja, "de waarheid maakt u vrij" zeggen ze dan nog.

ster
22 februari 2008, 21:26
Onlangs ontving ik een kopie van een overeenkomst waarin een Getuige psycholoog vereist dat alle getuigenpatiŽnten dit moeten ondertekenen voordat hij met hen samenwerkt. Ik begrijp dat hij een bloeiende praktijk heeft met therapie aan Getuigen.


In de Amerikaanse cultuur dekt men zich sneller in middels overeenkomsten, etc.

Zie ook bij beroepsgeheim wikipedia, zoals deze bij artsen van toepassing is.
Er zijn mogelijk wel wat uitzonderingen waarbij het maatschappelijk belang boven het individuele uitstijgt, denk aan het opsporen en waarschuwen van mensen i.v.m. mogelijk besmetting met ernstige ziekte, maar hoe dit hier precies werkt en welke richtlijnen er gelden, weet ik niet.
Verder maakt een behandelaar nog altijd een individuele keuze om iets wel of niet te zeggen, ongeacht de richtlijnen en ongeacht of die wel of geen JG is.

Maatschappelijk belang is natuurlijk wel iets anders dan WTG-belang.
Een maatschappelijk belang kan een WTG-belang zijn, maar niet elk WTG-belang is een maatschappelijk belang.

Er zijn ook andere Christenen die liever voor een Christelijke behandelaar kiezen, indien dit mogelijk is. Begrijpelijk.

Een arts kan verder in gewetensnood raken als hij JG is en iemand de pil "moet" voorschrijven. Dit kan gaan om een menstruele kwestie en betreft dan een medisch belang en staat los v/d anticonceptieve uitwerking. De pil kan verder gevraagd zijn ter anticonceptie. En stel dat de persoon (nog) niet getrouwd is.. Of iemand vraagt om voorlichting op dit gebied. IK zie het voor me: Bent u al getrouwd? Gaat u binnenkort trouwen? Wellicht dat niet elke arts dit hetzelfde oplost. Specialisatie op een gebied waar dit niet aan de orde komt is 1 optie.

Dit deed mij ook denken aan een moslimman die geweldadig raakte jegens een manlijk gyneacoloog die zijn vrouw bij de bevalling wou helpen. Hij ging n.l. alleen accoord met een vrouwelijke arts.

Als iemand zich niet "vrij" voelt binnen WTG, hoe verwacht zo iemand dan wel vrij te zijn bij een WTG-therapeut? Natuurlijk realiseren zij zich nog niet allemaal dat er verschil is tussen het WTG en God met Jezus Christus. Ze kunnen immers ook voor een andere therapeut, wel of niet Christelijk kiezen.

Mogelijk is men (uiteraard niet elke JG) ook trendgevoelig, d.w.z. gevoelig voor JG-trend: Wat andere JG doen en naar wie ze toegaan, zodat er een markt openligt als er 1 schaap over de dam volgt..

Groet; Ster :wink:

e-Richard
25 februari 2008, 22:40
4. De verbodsbepalingen van de Wachttoren hebben het uiterste bereikt op vrijwel elk gebied van het leven en tot in elk detail. Zij veroordelen alle feestdagen en festiviteiten behalve hetgeen zij "de gedachtenisviering" noemen en generaties lang hebben zij hoger onderwijs, alle hobby's en zelfs carriŤres veroordeeld. Een van de vereiste vijf vergaderingen per week missen (Wachttoren activiteiten kunnen tussen de 20 en 30 uur per week in beslag nemen als men gewetensvol is) en tijd besteden aan niet Getuigen behalve om te bekeren wordt eveneens veroordeeld. Als gevolg daarvan is het erg moeilijk voor een kind, opgevoed als getuige, om zich te ontwikkelen tot een normale, sociaal bewuste en goed aangepast volwassene. Zij worden onderwezen dat iedereen in de wereld slecht is, en hoewel wereldse mensen aardig kunnen lijken, is dit een van Satan's tactieken om mensen te lokken uit Gods organisatie.

Getuigen zijn vaak bang om kritiek op de Wachttoren te lezen. De Wachttoren leert dat Getuigen "niets te maken" moeten hebben met critici, en zij moeten niet nieuwsgierig zijn naar wat deze mensen te zeggen hebben. " [62] Wanneer iets kritisch wordt getoond op tv schakelen ze het vaak uit, zonder twijfel met een geheim verlangens te horen wat er gezegd wordt. Maar ze zetten zich routinematig in het uitgangspunt van oppositie wat zij ondervinden wanneer zij van deur tot deur gaan- en uit deze ervaring ontwikkelen zij vaak paranoia, wat het feit verklaart dat schizofrene paranoia bijzonder hoog is onder hen. Een groot probleem bij zowel de leiders als volgelingen is dat hun "ware geloofs" belevenis hen ertoe zet om conclusies te aanvaarden welke gebaseerd zijn op onwetendheid. Zoals een wijs iemand ooit zei, wees op uw hoede voor een man die slechts ťťn boek heeft gelezen!

Door het verbod zich met normale sociale relaties en de meeste schoolactiviteiten in te laten, groeien kinderen vaak eenzaam op. Hoewel verschillen onder hen niet ongewoon zijn, brengt het hen niettemin wel schuld en ambivalentie. Hun mening over veel onderwerpen - met name de veroordeling van sport, het weigeren om de vlag te groeten of het vieren van de feestdagen - levert hen vaak spot op van leeftijdsgenoten waardoor een normale sociale ontwikkeling doorgaans verbittert. [63]

Voetnoot:

63. Jerry Bergman "Modern Religious Objections to the Mandatory Flag Salute and Pledge of Allegiance in the United States" The Christian Quest. vol. 2 No 1 Summer 1989, 19-47.

Openhart
26 februari 2008, 08:56
4. De verbodsbepalingen van de Wachttoren hebben het uiterste bereikt op vrijwel elk gebied van het leven en tot in elk detail. Zij veroordelen alle feestdagen en festiviteiten behalve hetgeen zij "de gedachtenisviering" noemen en generaties lang hebben zij hoger onderwijs, alle hobby's en zelfs carriŤres veroordeeld. Een van de vereiste vijf vergaderingen per week missen (Wachttoren activiteiten kunnen tussen de 20 en 30 uur per week in beslag nemen als men gewetensvol is) en tijd besteden aan niet Getuigen behalve om te bekeren wordt eveneens veroordeeld. Als gevolg daarvan is het erg moeilijk voor een kind, opgevoed als getuige, om zich te ontwikkelen tot een normale, sociaal bewuste en goed aangepast volwassene. Zij worden onderwezen dat iedereen in de wereld slecht is, en hoewel wereldse mensen aardig kunnen lijken, is dit een van Satan's tactieken om mensen te lokken uit Gods organisatie.

Getuigen zijn vaak bang om kritiek op de Wachttoren te lezen. De Wachttoren leert dat Getuigen "niets te maken" moeten hebben met critici, en zij moeten niet nieuwsgierig zijn naar wat deze mensen te zeggen hebben. " [62] Wanneer iets kritisch wordt getoond op tv schakelen ze het vaak uit, zonder twijfel met een geheim verlangens te horen wat er gezegd wordt. Maar ze zetten zich routinematig in het uitgangspunt van oppositie wat zij ondervinden wanneer zij van deur tot deur gaan- en uit deze ervaring ontwikkelen zij vaak paranoia, wat het feit verklaart dat schizofrene paranoia bijzonder hoog is onder hen. Een groot probleem bij zowel de leiders als volgelingen is dat hun "ware geloofs" belevenis hen ertoe zet om conclusies te aanvaarden welke gebaseerd zijn op onwetendheid. Zoals een wijs iemand ooit zei, wees op uw hoede voor een man die slechts ťťn boek heeft gelezen!

Door het verbod zich met normale sociale relaties en de meeste schoolactiviteiten in te laten, groeien kinderen vaak eenzaam op. Hoewel verschillen onder hen niet ongewoon zijn, brengt het hen niettemin wel schuld en ambivalentie. Hun mening over veel onderwerpen - met name de veroordeling van sport, het weigeren om de vlag te groeten of het vieren van de feestdagen - levert hen vaak spot op van leeftijdsgenoten waardoor een normale sociale ontwikkeling doorgaans verbittert. [63]

Voetnoot:

63. Jerry Bergman "Modern Religious Objections to the Mandatory Flag Salute and Pledge of Allegiance in the United States" The Christian Quest. vol. 2 No 1 Summer 1989, 19-47.

Hoi e-Richard,

Het is griezelig herkenbaar. Dat je deze topic bent gestart is naar mijn idee ontzettend belangrijk. Laat het maar gezegd worden. Bedankt voor al je inzet om het te vertalen etc. :drinks:
Openheid is toch uiteindelijk ťťn van de grootste vijanden van sekten.

Beerputten opentrekken, in doofpotten kijken en vooral die mat, waar zoveel dingen onder zijn geveegd, optillen. Het is niet zo dat we zo genieten van de troep die het geeft. Dat neemt niet weg dat 'zuiverheid van hart' (Ps. 15) niet mogelijk is zonder eerlijk te zijn tegenover zowel God, jezelf als je naaste. Volgens mij is dat (onder druk of vrijwillig) wegstoppen van al die pijnen, verdriet en verwarring, m.a.w. ECHTE emoties die onze aandacht nodig hebben, juist de oorzaak van het ontstaan van die grotere 'wegmoffel'praktijken. :twisted: Voordat je het beseft zit je midden in de s**t.

Openheid en eerlijkheid over wat er echt wordt gevoeld en gedacht werkt heel bevrijdend, ook al is het, vooral in het begin, retemoeilijk (sorry, dat moest er even uit:-D).

Liefs van Openhart :wink.gif:

Apostata
26 februari 2008, 09:43
Ster schreef:
Maatschappelijk belang is natuurlijk wel iets anders dan WTG-belang.
Een maatschappelijk belang kan een WTG-belang zijn, maar niet elk WTG-belang is een maatschappelijk belang.


Een maatschappelijk belang kan een WTG-belang zijn, ik herhaal het nog eens en vraag mij af wat ik me daarbij moet voorstellen. Een maatschappelijk belang is denk ik het bevorderen van emancipatie. Bijvoorbeeld van homo's. Dat is het dus niet.
De actie Nederland beweegt in de strijd voor gezond leven (ja Lambert!:laugh1.gif:), en tegen overgewicht. Dat is een maatschappelijk belang. Is het ook een WTG belang? Zou kunnen. Gezonde WTG-ers kunnen langer met de blaadjes koketteren. Een geweldige inhaakkans voor het WTG, met een afgeleide leus: "De gemeente beweegt" en "Elke dag een halfuur in de dienst". Wat denk je van "De bijbelstudiewandeling"? Schroeft men het gemiddelde urental tot ongekende hoogte op! Maar ja, dat zal niet gebeuren het WTG is immers geen deel van de wereld.

Ik vraag me af in hoeverre WTG belangen en maatschappelijke belangen uberhaupt als identiek of overeenkomend aangemerkt kunnen worden. Volgens mij niet.

Als de belangen van beiden al overeenkomen, dan is dat zeker geen bewuste keuze van het WTG. Dat komt volgens mij omdat het WTG louter en alleen op het eigen belang uit is, evenals, ten principale bekeken, ook de individuele JG. Als je tot op het bot gaat is de motivatie om JG te zijn uiteindelijk de angst om het WTG paradijs niet te bereiken.

Je moet er toch niet aan denken om in zo'n 'paradijs' te leven...

groet,

Apostata

ster
26 februari 2008, 15:05
Natuurlijk Apostata,

Het WTG neemt zichzelf als uitgangspunt, als leidend en ziet zichzelf los v/d rest, dus ze zullen niet doelbewust een maatschappelijk belang nastreven, hooguit voor zover dit al dan niet toevallig met hun eigen belangen samenvalt. Wat wellicht vooral in ruime zin voor zal komen – zo bedoelde ik dit eigenlijk -, zoals dat je de overheid gehoorzaamt, tenzij dit in strijd zou zijn met het WTG.

En die gehoorzaamheid betreft natuurlijk niet alleen het betalen van belasting, maar ook iets als het volgen v/d verkeersregels die ergens gelden en die per land kunnen verschillen. Dit verhoogt de onderlinge veiligheid en dus kans dat je heelhuids de koninkrijskzaal bereikt en thuis keert.

Scholing, al dan niet verplicht – ik ken personen uit een land met hoog analfabetisme - is ook een maatschappelijk belang en van belang om de bijbel te kunnen lezen, te kunnen schrijven en rekenen. Dat past natuurlijk ook in het WTG-straatje.
Alleen zodra de scholing een bepaalde grens bereikt, valt dit volgens het WTG niet altijd meer samen, lees: Liever niet studeren, mocht dit als vervolgtraject toch goed bij iemand passen.
Een taalstudie zal men makkelijker dan een serie andere studies in een “WTG-nut” kunnen vertalen en daarom zal men hier wellicht soepeler en positiever reageren.
En met “men” bedoel ik niet elke JG, want ieder reageert op zijn of haar individuele wijze, vertaalt iets wel of niet in een WTG nut en hier tussenin.

Een familievriend werkt meerdere dagen tot 2400 uur waar het WTG wellicht niet blij mee zal zijn, de tijden vallen nl samen met 2 avondbijeenkomsten per week en je kan maar op 1 plek tegelijk zijn.
Vrij zijn om 1 keer per week samen te komen, net zoals de 1e eeuwse Christenen dit deden, vind ik op zich prima, maar 3 keer per week MOETEN samenkomen, werkt bij mij averechts. Ontmoeten betekent eigenlijk ook: Niet moeten. Een contact, relatie of ont-moeting waarbinnen je de vrijheid vindt jezelf te zijn.

Verder kun je uiteraard afhankelijk van hoe vrij je samenleving is, ook individuele keuzes maken, al dan niet met positief gevolg, terwijl deze niet altijd een maatschappelijk belang dienen.

Een JG is voor mij niet per definitie 100% WTG-JG, omdat de een ruimer en vrijer is in z'n geloofsbeleving dan de ander en iemand in deze beleving boven het uiterlijke gebeuren kan uitstijgen.

Verder geloof ik ook in een toekomstig paradijs als geschenk van Vader en zal geen enkele onvolmaakte ziel een correcte voorstelling van Gods Koninkrijk hebben.
Bij een ieder die dit Liefdeslicht van God binnenstroomt zal de (WTG of andersgekleurde) bril wegsmelten. Dan volgt de hemelse verrassing – onverwachte verblijding - als een schitterend cadeau dat is uitgepakt:D.

Groet; Sterretje :wink.gif:

e-Richard
29 februari 2008, 13:24
5. Een belangrijke reden waarom zoveel Getuigen psychische problemen hebben is omdat de Wachttoren weinig doeltreffende richtlijnen geeft om hen te helpen hun leven te leven. Het voornaamste doel is de Wachttoren te dienen, en dus voelen ze zich gedwongen om vijf, meestal saaie, vergaderingen per week bij te wonen en het nogal onaantrekkelijke van-deur-tot-deur predikingswerk te doen. Hoewel de meeste huisbewoners beleefd zijn, maar niet geÔnteresseerd, zijn sommigen zeer onbeleefd. Een getuige kan jaren aan de velddienst besteden zonder iemand te vinden die werkelijk geÔntresseerd is in zijn boodschap. Ontmoedigd door gebrek aan normale zelfontplooiing, besteden ze slaafs hun tijd en energie aan het presenteren van een organisatie die in feite niet zorgt voor hen als individu. Gezien de weinig praktische en realistische adviezen over hoe om te gaan met problemen in het leven, ontmoedigd om werk te vinden wat plezierig en financieel is, en een gevoel dat ze zijn opgesloten in een manier van leven waarbij vrijwel elk alternatief onwenselijk is. Velen ploeteren dus jaren door, in de hoop dat Armageddon hen binnenkort zal redden uit hun benarde positie. In de tussentijd bepaalt hun depressie en hopeloosheid alles wat ze doen, terwijl ze ogenschijnlijk "gelukkig in de dienst voor Jehovah" lijken te zijn.

De aantrekkelijkheid die oorspronkelijk veel mensen trok naar de Wachttoren duurt vaak niet veel langer dan na de doop. Hun partners die hen eerst steunden met tolerantie en zonder indoctrinatie dringen er nu op aan dat zij star het Wachttorengeloof leren en gaan geloven. Ze worden nu als rijp beschouwd en moeten strikt elke gril van de Wachttoren volgen. Niet langer is verjaardagen vieren "aan het individu," maar het is nu een uitsluitingsreden. Zodra ze zijn gestrikt, bestaat de tolerantie die hen zo gemakkelijk verleidde in de Wachttoren niet langer meer. Ze zijn dus met succes beland in het doen dingen waartegen ze zich in eerste instantie, soms enorm, tegen hadden verzet. De hoop voor een Nieuwe Wereld net om de hoek verplaatst zich meer en meer naar de toekomst tot velen zich afvragen of deze vertraagde belofte ooit zal uitkomen. Ontmoediging is een vaak herhaald thema, zowel in de Wachttoren literatuur als in discussies onder Getuigen. Ze worden voortdurend aangespoord om hun hoofd hoog te houden en te focussen op het dienen van de Wachttoren alleen, in de veronderstelling dat slaafs wel dertig uur of meer per week aan Wachttoren belangen te besteden een oplossing van hun probleem is. Wanneer dit niet gebeurt, komen er vaak schuldgevoelens, waardoor Getuigen zich slecht voelen en het idee krijgen Armageddon niet te zullen overleven. De depressie en hopeloosheid leidt niet zelden tot zelfmoord, moord of beide.

botteke
29 februari 2008, 14:56
De depressie en hopeloosheid leidt niet zelden tot zelfmoord, moord of beide.

Zijn daar cijfers van? Ik ben wel benieuwd.

Dit is wel ťťn van de beste stukjes uit je betoog.

maud
29 februari 2008, 16:23
Dat laatste klinkt me zo vertrouwd in de oren, het is zo waar. Dat ik dat niet veel eerder doorhad allemaal... je wordt echt 'dom' gehouden binnen de organisatie en je besteed inderdaad zeer weinig aan jezelf.

Bedankt voor de interessante stukjes.

Lambert
29 februari 2008, 16:53
Goed stuk E-Richard, beter als mijn rook-perikelen. :-)))

Boanerges
3 maart 2008, 21:14
Interview met dr. Jerry Bergman over mentale gezondheid van JG:

http://www.youtube.com/watch?v=cO-b65W-zQs&feature=user

Groet, Boa

e-Richard
4 maart 2008, 12:33
Waarom blijven mensen zo lang?

Velen geloven oprecht dat het WTG Gods organisatie is - en dat HIJ het leidt. Zelfs als de dingen die ze doen verkeerd zijn, zoals de in het verleden foutieve leer, dan is dat gedaan met een doel. Ongeacht wat ze goed of slecht doen, het is allemaal onderdeel van Gods doel. Anderen hebben zelfs het gevoel dat de in het verleden liggende tragische leer zoals de veroordelingen van vaccinaties, orgaantransplantaties en bloedtransfusies er niet toe doen, want het verlies van het huidige leven is net zoals op een lange vakantie gaan - een getrouw persoon zal toch worden opgewekt, dus wat maakt het uit? Een veel voorkomende reden om te blijven is dat zij hun leven hebben gegeven aan deze organisatie - Ik ben niet getrouwd, ik ben te oud om een carriŤre te beginnen en heb een redelijk goed leven (de Wachttoren zal voor me zorgen als ik ziek ben, niet kan werken of wat dan ook) dus kan ik net zo goed blijven in de organisatie. Velen hebben een "gewetensconflict" en hebben het gevoel dat ze niet langer een organisatie kunnen steunen waarin zij niet langer geloven, maar blijven vanwege hun familie. Velen geloven in "wie weet of de Wachttoren gelijk heeft of niet - hun achtergrond en geschiedenis geeft aan dat ze net zo zijn als elke andere religie, dus waarom niet bij hen blijven? Natuurlijk, de Wachttoren benadrukt het slechtste in alle andere kerken en alleen het beste over zichzelf. Enkele van de leiders geloven dat ze speciale gezalfden van God zijn, en dat God alleen hen gebruikt. Deze hebben een "Christus-achtige" positie op aarde - enigszins zoals de Apostelen of zelfs beter.

anita mama van 4
7 maart 2008, 06:40
lieve victot ik stuur je straks even een pb , nu geen tijd en je raakt me dus wil ik het op mijn gemak doen.
liefs anita

Ingeborg
7 maart 2008, 07:02
Jeetje Victor...
Wat heftig.
Ik wens je heel veel sterkte en wijsheid toe!

Groet, Poema

Lambert
7 maart 2008, 07:39
Hallo Vicktor,

Je zou kunnen suggereren om over te gaan tot een extreme maatregel. B.v. Het huishoudgeld drastisch te verlagen, bijbels gezien is hier niets op tegen. En als zij je toch al beziet als Ketter,maakt het haar waarschijnlijk niet uit of je met het gespaarde geld naar de hoeren gaat door een tienrittenkaart te nemen.

Lambert
7 maart 2008, 07:56
Ik vraag me overigens af of mentale problemen in de Middeleeuwen een rol hebben gespeeld bij excommunicatie uit de Roomse kerk, indertijd de enigste kerk in dit rayon.
Vandaag lees ik dat Marten Luther (1483-1546)gerehabiliteerd is in de Roomse gemeenschap. Paus Benedictus XVI betoogt na zijn onderzoek dat Luther geen ketter was, doch enkel de corrupte praktijken in de toenmalige kerk bestreed.
Dus bijna 500jaar later is er nog hoop voor een uitgeslotene, een mooie steun ook voor exJG

ster
7 maart 2008, 09:53
Hoi Victor,

heel veel sterkte.

Groet: ster

botteke
7 maart 2008, 10:51
<verhaal>

Victor,

Ik leef met je mee. Dat is verre van een gemakkelijk leven. En zeker een moeilijke keuze.

- Andrť

e-Richard
7 maart 2008, 16:43
Hoi Victor,

Je huwelijksproblemen komen mij zeer bekend voor. Ik heb ook zo'n traject achter de rug van zo'n vijf jaar wel getrouwd zijn maar steeds minder "man en vrouw zijn". De laatste twee en een half jaar geen samenleving meer gehad. Ik ben nu ongeveer 4 maanden het huis uit en bijna officieel gescheiden. M'n oudste dochter van negen jaar had ook flinke hoofdpijnklachten vanwege de stress tussen haar ouders, die hoofdpijn is nu gelukkig stukken minder geworden wat een positief effect is van deze scheiding. Ik heb al die jaren geprobeerd de vrede te bewaren of weer terug te krijgen maar het is vechten tegen de bierkaai.

Het is best moeilijk dat ik m'n twee dochters veel minder zie! Aan de andere kant ben ik wel veel spanning kwijt wat erg goed is.
Het frappante was dat ik als gedoopte getuige de "JG-kar" trok maar dat ik ongeveer anderhalf jaar geleden twijfels kreeg en op internet de VN-kwestie en e-Watchman onderzocht waarna m'n ex "loyaler" werd naar het WTG toe. Zij bezocht wel de WT-studie en lezing bij tijd en wijle maar na mijn gedwongen vertrek is ze fanatieker geworden en gaat met de kinderen nu ook naar de boekstudie...
Ik kan/ga mij nu dus ook niet terugtrekken of andere JG vertellen over mijn bevindingen want ik merk nu al de opmerkingen van m'n kinderen waarom in niet naar de zaal ga ed. De val waarin je terecht komt als je je laat dopen is heel subtiel maar zeer doeltreffend.:evil:
Achteraf bezien zie ik in dat m'n verzetten tegen een uiteindelijke scheiding alleen maar uitstel van executie was, wanneer je zo slecht bij elkaar past/met elkaar omgaat is het onvermijdelijk.

Ik wens je heel veel sterkte toe,

e-Richard

e-Richard
7 maart 2008, 20:06
De weg naar buiten.

Gelukkig vinden een aantal de weg naar buiten. Veel worden agnostisch of atheÔstisch, ze haten God en alle pogingen om Hem te begrijpen en te bereiken. Sommigen zijn desondanks gelukkig, en door middel van intensieve bijbelstudie komen ze tot besef dat de Wachttoren is gebaseerd op een verkeerd begrip van de Bijbel en op een onjuiste lezing van vele zorgvuldig gekozen "bewezen schriftplaatsen". Deze personen realiseren zich dat er een sterk vertrouwen bestaat welke niet gebaseerd is op het drijfzand van een door de mens gemaakte organisatie, geleidt door personen die schriftuurlijk analfabeet en slecht geÔnformeerd zijn over het historisch christendom of zelfs het hedendaagse bijbels onderzoek. Deze mensen zijn zo in staat om terug te kijken op hun ervaringen in de Wachttoren-organisatie waarmee deze gebruikt kunnen worden om anderen te helpen. Velen van hen zijn betrokken bij de verschillende anti-sekte-gemeenschappen en gebruiken hun Wachttoren-expertise om anderen te helpen redding te vinden in Hem, die de enige weg, waarheid en licht is.

En het aantal van deze groeit dagelijks: de ex-Jehovahs Getuigen voor Jezus Conferentie die jaarlijks gehouden wordt in Pennsylvania trekt honderden. Wereldwijd looet het aantal gemeenschappen van ex-Jehovahs Getuigen nu in de duizenden, en het aantal bandjes, boeken en tijdschriften van hoge kwaliteit die personen helpen om te gaan met de Wachttoren tragedie groeit jaarlijks. Dr Walter Martin, een van de eerste pioniers van deze beweging, heeft uitstekende literatuur uitgebracht die hen helpt "die werden verstrikt in de netten van de Wachttoren" hun weg te vinden. Zijn "Jehovah of the Watchtower", oorspronkelijk verschenen in 1953, is inmiddels een klassieker. Sindsdien zijn meer dan driehonderd boeken gepubliceert waarin de geschakeerde geschiedenis van de Wachttoren grondig gedocumenteert wordt en het drama welke zij heeft gebracht in het leven van miljoenen mensen.

anita mama van 4
8 maart 2008, 09:15
Eigenlijk schrijf ik nu even voor victor en e-richard.

Lieve schatten,
Ik heb ook veel huwelijkse problemen gehad.
Mijnj ex was dan geen jg maar toch.
Ik wilde koste wat kost het huwelijk redden voor de kinderen omdat ik ook uit een verscheurd gezin kwam.

daaarna was de pap op na 4 jaar vechten.
In mijn eentje relatietherapie gevolgd en veel over mezelf geleerd.
De druppel was dat ik merkte dat ik geen goede moeder voor mijn kids kon zijn omdat alle energie werd weg getrokken ( mijn man ging ook vreemd ).

toen ben ik gaan scheiden , juist voor de kinderen.
Het was een hele moeilijke tijd 2 jaar vol geweld en politie erbij en stalken.
maar ik hield me rustig. Ik zorgde dat ik geen partij was voor hem.
Bleef dich bij mezelf en trouw aan mijn normen en waarden en met pijn liet ik de kinderen in het wk gaan.
Maar de kinderen zijn trouw aan beide ouders en zeer loyaal.
nu na 8 jaar heb ik het lef gehad om alimentatie te vragen aan hem.
Dat durfde ik niet aan te vechten ( was wel besloten bij de rechter ) omdat ik rust wilde voor de kinderen.

Het werd weer een hoop gezeik vol verwijten.
Hij trok de jongens er in mee door ze te vertellnen over de alimentatie.
Ook zei hij tegen de jongens dat hij geen leuke dingen meer kon doen met ze en niet op vakantie kon gaan met ze,

De jongens ( vooral Justin , kwamen overstuur thuis en ik was in tweestrijd omdat ik ze er niet bij wil betrekken.
Ik heb met de juf gesproken van Justin ( speciaal onderwijs ) en ze zei dat ik verplicht was om in kindertaal mijn kant van het verhaal te vertellen omdat ze anders een beeld vormen eenzijdig.

ik leer nog steeds heel veel en besef dat ik een poppenspeler wilde zijn die aan de toutjes trok om de vrede te bewaren.
Maar nu weet ik dat je dat niet in de hand heb.
Kinderen leren van vb en het enige wat je kunt doen is om trouw te blijven aan jezelf en aan je normen en waarden vast te houden .
Ik heb mijn ex gebeld en een gesprek aan gevragen maar hij wilde niet .
Toch heb ik een half uur met hem gesproken en kunnen zeggen dat de jongens eronder lijden en dat ik dan geen geld wil onder die voorwaarde en hij zou moeten willen betalen omdat hij het zelf wil.
het gaat erom dat je dus niet mee laat voeren met het gedrag van de ander en dat je dus nooit jezelf kapot moet laten maken .
als dat een scheiding betekend , zo be it. En dat je bang bent de kids niet te zien , dat zal zich wreken als de kinderen ontdekken dat moeders dit heeft gedaan.
Volwassenen zijn verantwoordelijk voor de binding tussen volwassenen en kinderen.

Als 1 partij daar niet aan mee werkt dan is die daar verantwoordelijk voor en dat zullen de kinderen later allemaal gaan zien en zullen ze die persoon verantwoordelijk houden en daarom zal het zich gaan wreken.

wat je kunt doen is nooit een gevecht over de rug van de kinderen houden en ook nooit slecht over de moeder praten want kinderen houden van beiden.
Als de moeder wel slecht praat dan zal de waarheid boven tafel komen als ze oud genoeg zijn.
Stuur briefjes en kaartjes , eventueel via het adres van school en als het niet te veel problemen geeft , een omgangsregeling vast leggen maar verlaag je nooit tot het niveau van de ander !!!

ouders hebben rekeningen te betalen aan de kinderen omdat ze verantwoordelijk zijn voor de kinderen. als die rekening niet betaald word dat maakt dat kinderen altijd naar de ouders terug willen keren omdat ze de rekening willen betaald hebben . Dat is die bloedband en loyalitiet.

hou van jezelf want dat is het beste vb wat je aan je kids kunt geven.

praat met je kinderen dat je eeuwig van ze zult houden en voor ze wilt zorgen.
dat vergeten ze nooit .
maar laat je niet als voetveeg behandelen .
dan kunnen de kinderen geen respect voor je hebben als je dat laat gebeuren.
Je moet jezelf eerst respecteren.
Kinderen gaan onderdoor aan eeuwige spanning .
maar je hebt wel de plich om alles eraan te doen .
Dus stel eventueel een therapie voor en ga dan zelf in ieder geval.
Dan kun je nooit zeggen dat je er niet alles aan gedaan hebt.

Liefs anita

e-Richard
12 maart 2008, 19:33
Samenvatting

De bestaande onderzoeken, hoewel sommigen gedateerd zijn, tonen duidelijk aan dat geestesziekten onder Getuigen vele malen hoger zijn dan onder niet-Getuige bevolking. De Getuigen zien het verspreiden van hun boodschap als hun primaire taak en zijn over het algemeen weinig betrokken bij de vraag of het aantal geestesziekten onder hen hoger is dan bij de niet-Getuige bevolking. Maar als zij van mening zijn dat het niveau laag is, zullen ze proberen het te gebruiken (en alle andere dingen waarvan ze denken dat dat gunstig is) als een troefkaart. Nerveuze activiteit gewijd aan de verspreiding van het "Wachttoren Woord" voordat God "dit samenstel van dingen" vernietigt is vooral in hun gedachten. De meeste Getuigen zijn van mening dat iets onderzoeken waarvan zij van aannemen dat het waar is, een verspilling van tijd en contra-productief is. De meesten zijn van mening dat de geestelijke gezondheid van hun leden veel minder belangrijk is dan gehoorzaamheid aan de Wachttoren.

Uit vragenlijsten onderzoek blijkt consequent dat de meeste Getuigen die de organisatie verlaten, dat verbondenheid met de Wachttoren, eerst meestal positief, maar later veel emotionele beroering veroorzaakt die wordt verhoogd totdat het zich ontwikkelt tot een serieus toenaderings/vlucht-conflict. De positieve aspecten zijn van dien aard dat voor de meeste Getuigen verlaten niet eenvoudig is, en meestal maanden- of zelfs jarenlange innerlijke onrust veroorzaakt. Nadat iemand zich heeft aangepast aan de buitenwereld, hebben bijna alle ex-Getuigen geen spijt van het vertrek en velen concluderen dat hun betrokkenheid hun geestelijke gezondheid ernstig geschaad heeft. Toegegeven, deze retrospectieve beoordeling is enigszins vertekend door de wrok die veel ex-leden voelen. Niettemin, een onderzoek van de vele beschikbare voorbeelden blijkt een duidelijk patroon van de progressieve verslechtering van de geestelijke gezondheid, veroorzaakt door de leer, praktijk en het milieu dat de Wachttoren produceert.

De Wachttoren toont vaak weinig aandacht voor degenen onder hun verantwoordelijkheid. Ze zijn nu een enorme bureaucratische organisatie - hun inkomen in de Verenigde Staten alleen al, bedraagt meer dan $1.250.000.000. Ze hebben net een luxe complex in Patterson, New Jersey, afgemaakt en bezitten kroonluchters van een miljoen dollar en miljarden in onroerend goed. Een belangrijk punt van zorg is hun leer dat ze gebruik maken van welke tactiek dan ook om hun financiŽel imperium draaiende te houden - Een goed voorbeeld is de dwang om individuen hun geld te laten vermaken naar de Wachttoren Genootschap onder het mom dat dit het Eeuwige Leven zal verwezenlijken (ik ben nu op de hoogte van een twaalftal gevallen in dit gebied).