29 januari 2012 – Mattheüs 9:37-38

De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers. Smeekt daarom de Meester van de oogst dat hij werkers in zijn oogst uitzendt.

Commentaar

Door een zorgvuldige evaluatie van onze omstandigheden zouden we tot de conclusie kunnen komen dat we de hoeveelheid tijd die we in de dienst doorbrengen, kunnen vergroten.
Zo hebben vele duizenden van onze jongeren die pas hun schoolopleiding hebben voltooid hun bediening uitgebreid, en ze ervaren nu de vreugde die het schenkt ijverig als pionier te dienen. Zou je die vreugde ook graag smaken?
Sommige broeders en zusters hebben hun omstandigheden overdacht en vastgesteld dat ze naar een gebied in hun land of zelfs in het buitenland zouden kunnen verhuizen waar een grotere behoefte aan Koninkrijksverkondigers bestaat.
Weer anderen hebben een nieuwe taal geleerd om anderstaligen te helpen.
Hoewel het uitbreiden van onze bediening een hele uitdaging kan zijn, werpt het rijke zegeningen af en kunnen we misschien nog velen helpen "tot een nauwkeurige kennis van de waarheid" te komen (1Tm 2:3-4; 2Ko 9:6).

==================================================

Het bovenstaande is misschien al duizenden malen in de lectuur verschenen, en steeds weer in soortgelijke (verheven) termen.
Zelfs nu nog is het moeilijk gevoelens van weerzin te onderdrukken bij het opnieuw vernemen van zulk een opgeklopt jargon!

Want wat behelst het ontelbaar gebezigde, opgeblazen taalgebruik in werkelijkheid?

• Het is nooit genoeg wat iemand aan tijd in "de dienst" besteedt.
Gevolg? Steeds weer last hebben van schuldgevoelens tegenover God omdat men 'niet genoeg doet/deed'.

• Van de vele duizenden van onze jongeren die hun schoolopleiding voltooiden en die gehoor gaven aan de nooit aflatende oproep hun bediening 'uit te breiden', stonden velen na enige tijd, toen zij stopten met pionieren teneinde [bijvoorbeeld] een gezin te stichten, met volkomen lege handen qua afgeronde opleiding.

Maar daarover niet treuren, toch!.
De Glazenwasbranche is immers aardig vertegenwoordigd door bedrijfjes gerund door 'broeders' en velen konden/kunnen daardoor alsnog afstuderen in de wiskunde.

• En dan hebben we het nog niet eens gehad over de misvatting dat zij in die jaren van 'volletijddienst' allesbehalve de 'nauwkeurige kennis van de waarheid' aan anderen doorgaven.