Pagina 11 van 12 EersteEerste ... 789101112 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 101 t/m 110 van 112
 1. #101
  Lambert's schermafbeelding
  Geregistreerd
  8 april 2005
  Berichten
  16.866

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Dat idee van jou Egbert hoeft helemaal niet. Want al met Pinkster ca 33 AD wordt er over de Laatste dagen gesproken. Het moeten dagen zijn voorafgaand aan de Tweede Sabbat uit Heb.4 Dagen van een week en het is normaal dat in onze tijd men al zegt dat b.v de Woensdag(als we van een sabbat uitgaan) of de Donderdag(voor een Zondag) al bij deze laatste dagen (voor een nieuwe week) kan behoren, de tweede helft van een week. Dat houdt in dat het Laatste Oordeel op de laatste dag valt, immers is er nadien geen oordeel meer. Verder houdt het in dat ook het Millennium onder deze dagen valt. Zelf vind ik dat heel logisch en ik zie er de eerlijkheid van de Schepper in tegenover de mens, ieder krijgt maar ťťn kans en juist dat kunnen wij nu niet zeggen, omreden het 'ware'zich nog niet aangediend heeft.Dat is pas voor de Opgestanen in de periode v.a hun opstanding tot het Oordeel
  En wat de blondines betreft, daar mag je alleen maar naar kijken. Ze zijn gelijk engelen ,evenzo, zonder huwelijksstaat.
  Als je begrijpt wat ik bedoel

 2. #102

  Geregistreerd
  16 januari 2012
  Berichten
  264

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Openbaring 20:3B:3

  Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.

  Bovenstaande Bijbelpassage: Hier staat duidelijk "tot de duizend jaar voorbij waren"
  Er staat niet: "tot en met de duizend jaar voorbij waren".

  Vervolgens: "daarna moet hij korte tijd worden losgelaten" (nog altijd binnen die “1000” jaar) Op de eerste plaats, wanneer je deze tekst leest, dan trek je al snel de conclusie dat er eerst sprake is van een letterlijke 1000 jaar van vrede omdat satan in de diepte zit met een gesloten put boven hem die verzegeld is. (Dit geeft in eerste instantie de indruk dat het kwaad is opgesloten waardoor wij hebben geleerd dat er dan sprake kan zijn van een 1000 jarige vrederijk, want het kwaad is immers opgesloten), hier ontstaat er bij de Jehova Getuigen het Paradijs idee. Dit is een aanname dat niet door de Bijbel naar mijn inziens wordt ondersteund.

  In eerste instantie, zonder verder na te denken en je niet echt verder in de Bijbel te verdiepen, lijkt bovenstaande aanname tussen haakjes logisch maar tegelijkertijd roept het vele vragen bij me op waardoor ik, door antwoorden op mijn vragen min of meer tot de overtuiging ben gekomen dat het toch iets anders in elkaar steekt.

  Ik geloof steeds meer dat het 1000 Jarig rijk representatief is voor de tijd vanaf Jezus zijn eerste komst tot aan Jezus zijn wederkomst, waarbij satan gebonden werd door Jezus Christus bij zijn sterven. Waarbij niet gedacht moet worden in een letterlijke 1000 jaar maar een symbolische 1000 jaar. Namelijk: 1000 = 10x10x10 de absolute volledigheid door God bepaald. Tien is de volledigheid onder de mensen. Lees Exodus 20:1-17 De tien geboden voor mensen Lucas 15:8, tien drachmen als bezit van mensen, tien horens als aanvallen op de mensheid 12:3, tien koningen (de machthebbers onder de mensen 17:12).

  Bij zijn eerste komst kwam Jezus om de daden van de duivel teniet te doen. Dat lees je in 1 Johannes 3:8: "en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen".

  Je kunt hier niet zomaar de conclusie trekken dat Jezus het pas NA die 1000 jaar gaat doen. Hij nam een aanvang om zijn vijanden onder zijn voetenbank te plaatsen. Door Zijn dood heeft Hij de demonische machten en overheden ontwapend en over hen getriomfeerd! ( Kolossenzen 2:15 ). Door de aanvang van het Evangelie die verder door zijn apostelen werd verspreid won/win Jezus in macht om de mensen naar zich toe te trekken en wordt satan van zijn troon gestoten. Johannes 12:31-32: “Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden” (geen voltooid deelwoord)! 32: “Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen”.

  Hier staat dus duidelijk: "De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen". Duidelijk toch...? Maar dat is nog geen bewijs voor een 1000 jarige vredesrijk!

  Dan de volgende Bijbeltekst: MatteŁs 12:29: "Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven".

  Logisch is toch voor mij dat door het verlossingswerk, satan van zijn troon is gestoten. De satan heeft nog wel de macht maar hij werd gebonden opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de 1000 jaren voorbij waren. Satan kan niet meer verhinderen dat Jezus mensen uit alle volken bereikt en hen overbrengt naar zijn Koninkrijk. Het evangeliewerk die destijds bij de komst van Jezus een aanvang heeft genomen is nu nog in deze tijd bezig. Iedereen kan zich vergewissen, niemand is te verontschuldigen want de boodschap van Jezus is en was bekendgemaakt. (Kolossenzen 2:15: “Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd”).

  Satan heeft nog wel macht door zijn leugens en moorden (Johannes 8:44), (KorintiŽrs 4:3-4), maar hij werd gebonden opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de 1000 jaren voorbij waren( dus niet tot en met de 1000 jaren voorbij waren). ( Openbaring 20:2-3 ) Satan kan niet meer verhinderen dat Jezus mensen uit alle volken bereikt en hen overbrengt naar zijn Koninkrijk ( Kolossenzen 1:13 ). Satan zal “1000” jaar gebonden blijven ( Openbaring 20:1-7 ) Nogmaals…, het getal 1000 is symbolisch voor de periode tussen de eerste komst en de terugkomst van Jezus Christus!
  Maar kort voor de terugkomst van Jezus wordt satan voor korte tijd losgelaten om de volken te verleiden en te verzamelen voor “de oorlog” ( Openbaring 20:3b ) ( MatteŁs 24:22 ). Tijdens deze korte tijd zullen de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: de overheersing door de laatste antichrist, de laatste grote verdrukking en oorlog.

  De overheersing door de laatst antichrist: (2 Tessalonicenzen 2:1-12 ).

  Hoewel er vele antichristenen in die “1000” jaar zullen optreden ( 1 Johannes 2:18; 4:3 ), zal er een laatste antichrist komen ( 2 Tessalonicenzen 2:3b ). Voorlopig wordt de komst van deze antichrist tegengehouden (2 Tessalonicenzen 2:6-7 ). Waarschijnlijk zijn dat de wetten en de mensen die de wet en orde handhaven. Wanneer deze verwijderd zijn, zal de laatste antichrist (het beest) ( Openbaring 13: 3-4 ) zich openbaren. Hij is een tegenstander van God en zal alles wat heilig is bestrijden, zal zich boven God verheffen ( 2 Tessalonicenzen 2:4 ). Dit houdt in dat hij in de georganiseerde Gemeente (kerk) (zie 2 KorintiŽrs 6:16 zal binnendringen en daar leugens zal verspreiden (2 Tessalonicenzen 2:9 -12 ). De ware christenen zullen weigeren om hem te aanbidden en te dienen en dat zal leiden tot de laatste verdrukking van christenen. (Openbaring 13: 11-17 ).

  Er zal ťťn laatste oordeel zijn n.l. bij de terugkomst van Jezus. ( MatteŁs 25:31-46 ) Het oordeel van zowel gelovigen als ongelovigen voor “de rechterstoel van Christus” ( 2 KorintiŽrs 5:10 ) het oordeel van al de volken voor “de glorierijke troon van Christus” ( MatteŁs 25:31-32 ) en het oordeel van alle opgestane doden voor “de witte troon” ( Openbaring 20:11-12 ) is ťťn en hetzelfde oordeel op de laatste oordeelsdag! Alles zal dan zijn openbaard.

  Er zijn veel mensen die geloven dat er na de dag van de terugkomst van Jezus nog een periode van 1000 jaar van vrede op de oude aarde zal volgen. Maar Jezus, Petrus en Johannes leren dat de terugkomst gepaard gaat met de beŽindiging van de functies van de zon, de maan en de sterren en het wankelen van de krachten van het universum. ( MatteŁs 24:27-31 ) (2 Petrus 3:10, 12-13). lees Openbaring 20:7-21:5. De dag van de terugkomst is de allerlaatste dag in de geschiedenis van deze wereld. Jezus leer dat op die dag het Koninkrijk in haar voltooide vorm aanbreekt ( MatteŁs 25:34 ) Als de dag van de terugkomst eenmaal is aangebroken, zal er geen gelegenheid meer zijn om je te bekeren en gered te worden ( MatteŁs 25:10-13; volgens ( Spreuken 27:1;2 ) en ( 2 KorintiŽrs 6:1-2 ).
  De schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van zinloosheid en vergankelijkheid Romeinen ( 8:19-21). Alles boven de aarde, zoals de zon, de maan en de sterren, en alles op aarde zal veranderen ( Openbaring 6:12-14, 16:17-21, 20:11, 21:1 ) De elementen zullen in vuur smelten, de aarde zal blootgelegd worden en alle daden wat daarop gedaan is, komt aan het licht. ( 2 Petrus 3:10 ).


  Om het nogmaals op een rij te zetten:

  Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.

  Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zelfde zal u in kop vermorzelen, en gij zult het in de voet vermorzelen.
  Het Sterven van Jezus heeft satan een grote “wond” toegebracht zijn kop is vermorzeld , en deze zal herstellen aan het eind, vůůr Jezus terugkomst.

  Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

  Hieruit kan je duidelijk opmaken dat Satan nog wel macht had, aangezien het meerdere koppen had en er maar ťťn een dodelijke verwonding had, maar zijn macht toch ingeperkt was door deze wond, want wanneer deze wond herstelt gaat de hele wereld achter hem aan (krijgt meer macht).

  In de volgende teksten word duidelijk dat satan zijn macht beperkt werd door Christus zijn sterven. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
  Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser (satan) van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ zegt Christus
  In openbaring 20 Lezen we dat hij, namelijk Jezus de duivel gevangen nam, zodat satan de volken niet kan verleiden. dat is wat Jezus ook bereikt heeft aan het kruis. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren;
  Hierbij staat de duizend jaar symbool als tijd tussen de eerste komst van Jezus en de 2e komst.
  Evenals dat er staat : En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen degenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en dezelfde beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

  Hier lees je alle mensen die onthoofd zijn of hebben getuigd van Jezus door de hele geschiedenis heen zullen leven voor eeuwig en altijd met Jezus.
  Hierbij worden de 1000 Jaren… symbool voor de eeuwigheid die zij met Christus leven.

  Vlak aan het eind van het symbolische 1000 jarig rijk (vlak voor de 2e komst) zal satan losgelaten worden.
  En wanneer de duizend jaren zullen geŽindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis ontbonden worden.
  Hierbij zal hij weer gaan verleiden, (namelijk wat Jezus de duizend Jaren lang wilde voorkomen door zijn sterven aan het kruis)!
  1 En ik zag een engel afkomen uit de hemel (Namelijk Jezus toen hij voor het eerst op de aarde kwam!), hebbende de sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand; (Hij heeft de macht hierover).
  2 En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren; (Dat deed hij door zijn sterven)
  En wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geŽindigd zijn.
  hierbij zie ik duidelijk het overeenkomst dat het duizendjarig rijk tussen de eerste komst ( Zorgen dat satan niet meer verleide) en 2e komst (waarbij satan wel kan verleiden).

  En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot de…; welke getal is als het zand aan de zee. Daarna zal de antichrist zijn opmars voortzetten vlak voor de komst van Jezus, om de volken te verleiden.
  Gog en Magog, om hen te vergaderen tot de oorlog.
  En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad

  Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

  Zo zal het gebeuren dat Jezus zal komen op een moment dat de meesten het niet verwachten, Bij de laatste oorlog en onderdrukking van de Christenen, Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoÔstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier.

  De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen Pas NADAT alles gebeurd is zal Jezus terugkomen op zijn mensen te redden!, Niet VOOR de verdrukking.

  Openbaring 13:7-8.
  Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

  Tot zover de zienswijze. Lees het door, ook de teksten. Als het niet jullie zienswijze is dan is er geen mens overboord.

  Groetjes.

 3. #103
  Lambert's schermafbeelding
  Geregistreerd
  8 april 2005
  Berichten
  16.866

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Dat is maar een kleine tekst Desanne, om erover te filosoferen. Het antwoord staat even verder in vers 7,
  Het hele pleidooi valt daarmee in duigen, tenminste ik geloof het niet, maar never mind.
  Het was voor mij overigens plezierig te zien ,dat je er zo'n werk van heb gemaakt.
  L gr.L
  Als je begrijpt wat ik bedoel

 4. #104

  Geregistreerd
  16 januari 2012
  Berichten
  264

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Beste Lambert,

  Geen leedvermaak toch..? "Het antwoord staat even verder in vers 7", Welke tekst bedoel je?

  Groetjes.

 5. #105
  Lambert's schermafbeelding
  Geregistreerd
  8 april 2005
  Berichten
  16.866

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Nee hoor Lieve, Ik bedoelde vs 7 uit Opb 20 NŠ de duizend jaar
  Als je begrijpt wat ik bedoel

 6. #106

  Geregistreerd
  16 januari 2012
  Berichten
  264

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Lambert,

  kom er nog op terug. Ik ga nu maar eerst een hapje eten om mijn hersens van voedingsstoffen te voorzien.

  Gr.

 7. #107

  Geregistreerd
  16 januari 2012
  Berichten
  264

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Openbaring 20:7-10


  7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

  Lambert, dit valt nog allemaal binnen de 1000 jaar.( Lees ook 20:1-3 ) Kolossenzen 1:13. Gods Koninkrijk is nu al een werkelijkheid op aarde en satan is nu al aan banden gelegd ( matteŁs 12:28-30 ) Johannes 12:31-32; en 1 Johannes3:8b. Ook worden de zielen van gestorven christenen nu al overgebracht naar de tegenwoordigheid van Jezus. Lees 20:4-6 en Filippenzen 1:23 waar zij deelnemen aan al de activiteiten van Jezus. zij "zitten" met Hem op zijn troon 3:21 "staan" met hem op de berg Sion Lees 14:1 en "zingen" voor zijn troon. 14:3. En zij prijzen de rechtvaardigheid van zijn wegen (bestuur, verlossing en oordeel). (15:2-3). Dit is de eerste opstanding. (geestelijk) De terugkomst van Jezus maakt een abrupt einde aan de laatste oorlog, zijn vijanden en de satan. Lees 20:7-10. Jezus laat alle gestorvenen tegelijk opstaan uit de dood (Johannes 5:28-29 ). Dit is de tweede opstanding. Jezus brengt het laatste oordeel tot een einde. Lees 20:11-15 en vernieuwt alle dingen Lees 21:1-22:5. Gods Koninkrijk bereikt dan haar uiteindelijke volmaakte fase als het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde.

  Wel alle teksten even opzoeken. Neem er maar de tijd voor!

  Gr.

 8. #108
  Lambert's schermafbeelding
  Geregistreerd
  8 april 2005
  Berichten
  16.866

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Nee Desanne, er staat in 20:3 aan het einde: Nš deze dingen, dus dat was nŠ de duizend jaar, en dat is overeenkomstig vers 7: Zodra de duizend jaar geŽindigd zijn, staat er, zal Satan uit zijn gevangenis los worden gelaten. Dat is dus niet binnen de duizend jaar en ook niet aan het begin van deze duizen jaar.

  Als het zo is als jij denkt, dat Satan nu gebonden is, wordt het een complete heksenketen wanneer hij 'losgelaten" wordt
  Als je begrijpt wat ik bedoel

 9. #109

  Geregistreerd
  16 januari 2012
  Berichten
  264

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  "Als het zo is als jij denkt, dat Satan nu gebonden is, wordt het een complete heksenketen wanneer hij 'losgelaten" wordt"

  Lambert, met deze zin ben ik het eens. Het wordt een mooi feestje voor satan. De christenen zullen het verre van gemakkelijk krijgen die in de tijd leven wanneer de antichrist vrij spel zal krijgen. Het zal de ergste toestand worden in de wereldgeschiedenis. We staan nog maar aan het begin van wat er komen gaat.

  Lambert, met de teksten uit de Bijbel probeer ik duidelijk te maken dat de vernieuwing plaats vindt bij de terugkomst van Christus.
  Veel mensen geloven dat er na de dag van de terugkomst van Jezus nog een periode van 1000 jaar vrede op de oude aarde zal volgen. Maar is het niet zo dat Jezus, Petrus en Johannes leert dat de terugkomst gepaard gaat met de beŽindiging van de functies van de zon, de maan en de sterren en het wankelen van de krachten van het universum? Lambert , de dag van de terugkomst is werkelijk de allerlaatste dag in de geschiedenis van deze wereld. Jezus leert dat op die dag het Koninkrijk in haar voltooide vorm aanbreekt. Wanneer Jezus na de 1000 jaar terugkeert, dus na die vredestijd dan kun je toch niet over een voltooiing spreken bij terugkomst van Jezus, dat staat toch niet in de Bijbel? Wanneer Jezus komt is het echt finito, basta, afgelopen. Het is niet rechtvaardig en logisch om satan nog een keer een feestje te laten houden. Dat is toch niet eerlijk? Wanneer men dit denkt dan wordt het wel voor mij een beetje moeilijk om te begrijpen wat Soevereiniteit inhoudt. Leg me dat dan eens uit. Want ik leer het toch anders uit de Bijbel.

  Mijn hersenen hebben toch weer wat voeding nodig!

  Groetjes.

 10. #110
  Lambert's schermafbeelding
  Geregistreerd
  8 april 2005
  Berichten
  16.866

  Standaard Re: OT: De korte tijd van Satan

  Kijk Desanne het is maar hoe men het bekijkt. Zelf ga ik uit van zeven dagen welke 7 perioden zijn. Ik geloof daar dus in, net als een week op aarde is er ook een hemelse week. Het WTG leert dat wij nu nog in de Rustdag van de Schepping verkeren een dag van 7000 jaar. M.i komt men daarmee in de knel, of, in tijdnood , zodat ik het anders zie, ruimer.Aan de hand daarvan, is mijn aanname gebaseerd. Misschien wel helemaal fout, maar het past hťťl goed op de bijbelse verwachting zoals ik die heb en ga dus uit van een exacte periode van 1000 jaar voor het Vredesrijk van Christus wat nog moet komen. Ik lees dus niet dat het einde met de komst van Jezus is. Na de duizend jaar geeft Jezus immers zijn aardse regering terug aan de Vader. Zeker is het wel eerlijk dat Satan los wordt gelaten, immers moeten de natiŽn weer verleid worden en de mensen beproefd. Gelijke monniken gelijke kappen, of dacht je dat het eerlijk zou zijn dat degenen die een opstanding zullen krijgen niet weer terug kunnen vallen in hun oude patroon omdat Satan niet meer zou existeren? Hoevelen hebben wel niet de kans gehad om Jezus en zijn Vader te leren kennen ,over duizenden jaren? Dat moet dus na de opstanding gebeuren en dan kunnen zij kiezen voor Satan of JHWH. Dat lijkt mij toch werkelijk heel eerlijk. Degene die opgeschreven zal staan in het boek des Levens zullen de Sabbat van JHWH binnengaan. Lees hierover ook eens Hebreeen 4 waar over twee Sabbats wordt gesproken, de Eerste na de Schepping en de volgende die nog moet komen.
  De Soevereiniteit heeft dus betrekking op het Plan Gods om in de uitgetrokken 7 dagen tot een volmaaktheid te komen en dat is verwezentlijkt bij het begin, van voor ons, bij de aanvang van de 8ste dag, wat in werkelijk dus de 7de Dag is, immers, de eerste Sabbat hoorde nog bij een week ervoor, de Scheppingsweek. Voor mij is het vrij eenvoudig.
  Groet L.
  Als je begrijpt wat ik bedoel

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •