Blijf in de wijnstok en heb elkaar lief

In Johannes 15:1-17 zegt Jezus: 1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Zolang als wij in de "ware wijnstok" blijven, zei Jezus dat zijn Vader ons zal snoeien zodat we meer vrucht zullen dragen. Wat betekend dit? Andere bijbels vertalen het woord 'snoeit' als reinigt. Dus de Vader zal ons reinigen. Maar eerst, moeten wij deel van de wijnstok worden en erin blijven. We moeten tot een innige relatie met Christus komen en dichtbij hem blijven. Veel georganiseerde religies leren vandaag de dag dat we hun organisatie of systeem van overtuigingen nodig hebben en je daaraan moet houden. Echter, als wij dicht bij Christus blijven en aan de wijnstok hechten kunnen we verwachten dat de vader ons rein houdt, zodat we meer vruchten kunnen afwerpen. Vele religies vandaag de dag proberen de plaats van de Vader in te nemen en gaan voorbij aan wat er in de schrift geschreven staat. Ze proberen om ons te 'reinigen' volgens hun normen. Door legalistische regels en voorschriften zetten ze een onverwachte val voor degenen in toetreding tot hen en niet gericht op de "ware wijnstok" Jezus Christus. Zij nemen onze Christelijke vrijheid weg door ons te binden aan hun gedragscode en overtuigingen.

Merk op wat Jezus hier zegt in Mattheus 15:8,9,

8 Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;
9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”’ Dus hoe weten we of we menselijke leer volgen? Ze worden niet gevonden in de Bijbel.
Herinner je Jezus gebod om "elkaar lief te hebben?" Dat bedekt zo'n beetje alles. Als het geen liefde is, doe het dan niet...

Jullie broeder in Christus,
Gregg. S