Weergegeven resultaten: 1 t/m 2 van 2

Discussie: OT:

 1. #1

  Geregistreerd
  25 augustus 2011
  Berichten
  51

  Standaard Johannes 1:1

  In het begin was het woord

  Welk woord? Gods woord. Het woord van de Vader.

  Psalm 33:6
  door het woord van de Heer is de hemel gemaakt,
  door de adem van zijn mond het leger der sterren.


  Wie schiep in het begin de hemel en de aarde?
  Genesis is heel duidelijk; GOD schiep de hemel en de aarde.

  Wat is Gods woord?
  Het woord van God zijn ZIJN gedachten, ZIJN redenen, ZIJN zelf-expressie.


  Alles wat God ons wilt laten weten en wat we moeten weten staat in Gods woord, de Bijbel, ook Gods woord.


  In Genesis lezen we dat God dingen zegt, en dat deze meteen realiteit worden.
  God schept dingen door zijn gesproken woord.

  Johannes 1:1 heeft het over één persoon, God de Vader.
  Niet over twee personen!!  Alles is door zijn gesproken woord ontstaan, zonder dit is niks ontstaan.
  Zijn woorden kwamen naar de mensheid, maar de mensheid kende hem niet.
  Wie God wel ontvingen heeft hij het voorrecht gegeven om Gods kinderen te worden.

  Dit woord is vlees geworden, daar zorgde God voor door Maria zwanger te maken.


  God heeft in het verleden op vele wijzen tot ons gesproken door profeten.
  Maar in de laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.


  In het begin was het woord van de Vader, deze was bij de Vader, deze was de Vader.
  Het was in het begin bij de Vader.
  Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
  In het woord van de Vader was het leven en het leven was het licht voor de mensen.

  Voorheen kwam het woord bij de mensen door profeten...

  Ezechiel 1:3 “...kwam het woord van de Heer...”
  Hosea 1:1 “Dit zijn de woorden die de Heer...”
  Joël 1:1 “Dit zijn de woorden die de Heer...”
  Jona 1:1 “Het woord van de Heer...”
  Micha 1:1 “Dit zijn de woorden die de Heer...”
  Sefanja 1:1 “Het woord van de Heer...”
  Haggai 1:1 “...kwam het woord van de Heer...”
  Zacharia 1:1 “...kwam het woord van de Heer...”
  Maleachi 1:1 “...het woord van de Heer...”


  Nu kwam dit woord door Jezus. God sprak door zijn Zoon (heb 1:1)

  Deuteronomium 18:18
  Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.


  Gr J
  Laatst gewijzigd door Jcg; 5 oktober 2013 om 15:54

 2. #2

  Geregistreerd
  25 augustus 2011
  Berichten
  51

  Standaard Re: OT:

  In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God

  Wat bedoelde Johannes met het woord?

  Johannes geeft ons drie sterke aanwijzingen wat hij bedoelde met het woord.

  - in het begin (Johannes 1:1)
  - alles is erdoor ontstaan (Johannes 1:3)
  - het licht schijnt in de duisternis (Johannes 1:5)

  Dit vinden we ook elders terug in de Bijbel, namelijk het Genesis verslag.

  - in het begin (Genesis 1:1)
  - alles is erdoor ontstaan (Genesis 1:1 - 2:3)
  - het licht schijnt in de duisternis (Genesis 1:2-3)

  Johannes maakt ons duidelijk dat het woord in zijn Evangelie hetzelfde woord is als in het Genesis verslag.
  God maakte alles door zijn woord, en Johannes haalt dit aan in zijn verslag.

  Precies hetzelfde woord.

  Alles is door Gods gesproken woord gemaakt (psalm 33:6)


  Velen hebben gediscussieerd over Johannes 1:1c “...en het woord was God.”
  Mensen hebben altijd over dit gedeelte gediscussieerd, alsof in dit gedeelte, Johannes 1:1c, de uitleg van Johannes 1:1 zit.
  Maar ik denk dat we niet moeten kijken naar Johannes 1:1c.
  Ik denk dat we moeten kijken naar Johannes 1:1a.

  In het begin was het woord...

  En laten we ons afvragen; welke begin?


  Bedoelde Johannes met in het begin hetzelfde “begin” als in het Genesis verslag?
  Doordat we lezen “in het begin” en “alles is erdoor ontstaan” krijgen we het gevoel dat Johannes Genesis 1:1 voor ogen had.

  Maar laten we eens kijken welk begin Johannes voor ogen had toen hij dit opschreef.
  Laten we eens kijken in zijn andere brieven, beginnend bij 1 Johannes 1:1,2
  Het taalgebruik in 1 Johannes is vrijwel hetzelfde als zijn Evangelie van Johannes.

  1 Johannes 1:1,2
  Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij; het woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen het eeuwig leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

  Hier heeft Johannes het over “wat er was vanaf het begin wat wij gehoord hebben”, het woord dat leven is. Dit woord is leven.
  Dit woord was bij de Vader, en was aan de mensen verschenen.

  Wat zegt Johannes nog meer in zijn brieven;

  2 Johannes 1:5,6
  En nu heb ik een verzoek aan u.
  Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben.
  Liefhebben houdt in dat we leven volgens God geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.


  en meer;

  1 Johannes 2:24
  Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven.
  Als u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven.


  en;

  1 Johannes 3:11
  Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.


  Johannes heeft het steeds over “het begin” en de vraag is;

  Had Johannes echt het Genesis-verslag voor ogen toen hij schreef in het begin in zijn Evangelie?

  Had hij werkelijk “het begin van de schepping”, het moment dat God alles schiep in gedachten toen hij zijn Evangelie opschreef?


  Jezus zei:
  Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.


  Maar het wordt interessanter, laten we eens zien hoe Lukas zijn Evangelie begint:

  Lukas 1:1,2
  Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,
  en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden.


  en kijk hoe Markus 1 begint:

  Het begin van het evangelie (goede nieuws) van Jezus Christus, Zoon van God.


  Alle gedeelten in de Evangeliën die spreken over het “begin” wijzen richting het begin van het Evangelie waar Johannes de doper over predikte.

  Evangelie betekend “het goede nieuws”.

  HET BEGIN van het GOEDE NIEUWS van Jezus Christus.
  IN HET BEGIN was het WOORD...

  In het begin was het woord... Johannes 1:1
  Het begin van het goede nieuws... Markus 1:1
  vanaf het begin... het woord... Lukas 1:1
  Wat er was vanaf het begin... het woord dat leven is... 1 Johannes 1:1  Wat er was vanaf het begin...
  Wat wij gehoord hebben van het begin...

  En dan zien we andere dingen helderder in het Evangelie:

  Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen... (vers 5)
  Hij kwam tot de Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen... (vers 11)


  Zie je dat deze twee zinnen praktisch hetzelfde zeggen?
  Wat lezen we in Mattheus?
  Mattheus 4:16
  Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien;
  en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.


  En in vers 6,7 en 9:
  Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
  Hij kwam getuige, om van het licht te getuigen. opdat iedereen door hem zou geloven..
  Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.


  Johannes was gezonden door God om te getuigen van het ware licht.
  Wanneer kwam Johannes getuigen van het ware licht?
  Wanneer kwam het ware licht de wereld in?
  Vanaf het dopen van Johannes. Johannes bereide de weg van Yahweh.

  Het begin van het Evangelie van Jezus Christus.

  Het begin van de nieuwe schepping.


  Daarom staat er in Johannes 1:12
  wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

  Wat Johannes in gedachten had toen hij zijn Evangelie opschreef was de nieuwe schepping.

  In het begin was het Evangelie van Jezus, Gods plan, en Johannes verkondigde dit.
  Alles is gemaakt met Christus in gedachten, Gods plan met de mensheid.
  Deze plannen, Gods reden met de schepping, het goede nieuws, waren bij God.

  Het Evangelie van Jezus Christus.
  Laatst gewijzigd door Jcg; 13 oktober 2013 om 17:16

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •