Pagina 1 van 3 123 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 10 van 25

Discussie: OT:het zwaard

 1. #1

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard OT:het zwaard

  Wie naar het zwaard grijpt zal erdoor vergaan.

  Wie naar wapens grijpt zal erdoor vergaan.
  In Jezus tijd was dit het belangrijkste wapen, nu geweren en ander oorlogstuig.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 2. #2

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  Jezus komt terug?

  De tien geboden twee stenen niet door mensenhanden uitgehouwen.

  Verwijst naar het Woord Jezus.

  Jezus komt tweemaal terug.
  Eerste maal is voorbij de tweede maal moet nog komen.
  Jezus komt uit de hemel om oorlog te voeren.

  Hij zal de schapen en de bokken scheiden. Na Armageddon?
  Hoe hij de wereld zal redden is mij een raadsel?

  Maar wie naar Gods Zwaard grijpt zal er ook door vergaan.

  Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden. 

  13*En geen schepping is voor zijn ogen niet openbaar, maar alle dingen liggen naakt en openlijk tentoongesteld voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 3. #3

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  Wat u aangaat, o*koning, op uw bed kwamen uw eigen gedachten op met betrekking tot hetgeen er hierna zal geschieden, en Degene die de Onthuller van geheimen is, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. 


  31*Gij dan, o*koning, aanschouwde, en zie! er was een reusachtig groot beeld. Dat beeld, dat groot was en waarvan de glans buitengewoon was, stond vůůr u, en de aanblik ervan was angstwekkend. 
  32*Wat dat beeld betreft, zijn hoofd was van gedegen goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen waren van koper, 33*zijn benen waren van ijzer, zijn voeten waren deels van ijzer en deels van gevormd leem. 
  34*Gij bleeft kijken totdat er een steen, niet door handen, werd uitgehouwen, en die trof het beeld aan zijn voeten van ijzer en gevormd leem en verbrijzelde ze. 
  35*Terstond werden het ijzer, het gevormde leem, het koper, het zilver en het goud alle te zamen verbrijzeld en werden als het kaf van de zomerdorsvloer, en de wind voerde ze weg zodat er geen spoor meer van werd gevonden. En wat de steen aangaat die het beeld trof, hij werd tot een grote berg en vulde de gehele aarde.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 4. #4

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  Dit is de droom, en zijn uitlegging zullen wij voor de koning zeggen. 
  37*Gij, o*koning, de koning der koningen, gij aan wie de God des hemels het koninkrijk, de macht, en de sterkte en de waardigheid heeft gegeven, 
  38*en in wiens hand hij, overal waar de mensenzonen wonen, de dieren van het veld en de gevleugelde schepselen van de hemel heeft gegeven, en die hij tot heerser over die alle gemaakt heeft, gijzelf zijt het hoofd van goud.

  39*En na u zal er een ander koninkrijk opstaan, geringer dan gij; en nog een koninkrijk, een derde, van koper, dat over de gehele aarde zal heersen.

  40*En wat het vierde koninkrijk aangaat, het zal sterk als ijzer blijken te zijn. Aangezien ijzer al het andere verbrijzelt en vermaalt, zo zal het, gelijk ijzer dat verplettert, zelfs al deze verbrijzelen en verpletteren.

  41*En zoals gij aanschouwd hebt dat de voeten en de tenen deels van gevormd leem van een pottenbakker en deels van ijzer waren: het koninkrijk zelf zal verdeeld blijken te zijn, maar iets van de hardheid van ijzer zal erin blijken te zijn, aangezien, zoals gij hebt aanschouwd, het ijzer vermengd was met vochtig leem. 
  42*En wat de tenen van de voeten aangaat, die deels van ijzer en deels van gevormd leem waren: het koninkrijk zal deels sterk blijken te zijn en zal deels broos blijken te zijn. 
  43*Zoals gij hebt aanschouwd dat het ijzer vermengd was met vochtig leem: zij zullen zich gaan vermengen met het nageslacht der mensen; maar zij zullen zich niet aan elkaar blijken te hechten, de een aan de ander, net als ijzer zich niet met gevormd leem vermengt.

  44*En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan, 
  45*aangezien gij aanschouwd hebt dat uit de berg, niet door handen, een steen werd gehouwen, en [dat] die het ijzer, het koper, het gevormde leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God zelf heeft aan de koning bekendgemaakt wat er hierna geschieden zal. En de droom is waarachtig, en de uitlegging ervan is betrouwbaar.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 5. #5

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  Jezus zei tot hen: „Hebt GIJ nooit in de Schriften gelezen: ’De steen die de bouwlieden hebben verworpen, is juist de hoofdhoeksteen geworden.

  Vanwege Jehovah is dit geschied, en het is wonderbaarlijk in onze ogen’?

   43*Daarom zeg ik U: Het koninkrijk Gods zal van U worden weggenomen en aan een natie worden gegeven die de vruchten daarvan voortbrengt. 

  44*Ook zal degene die op deze steen valt, verpletterd worden. Wat hem betreft op wie [de steen] valt, hij zal erdoor verpulverd worden.”

  45*Toen nu de overpriesters en de FarizeeŽn zijn illustraties hadden gehoord, bemerkten zij dat hij over hen sprak. 
  46*Maar hoewel zij een middel zochten om hem te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 6. #6

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  20*Dit is de poort van Jehovah.
  De rechtvŠŠrdigen zullen erdoor binnengaan.

  21*Ik zal u prijzen, want gij hebt mij geantwoord
  En gij zijt mijn redding geworden.

  22*De steen die de bouwlieden hebben verworpen,
  Is het hoofd van de hoek geworden. Hoofd van de gemeente wereldwijd. Amen

  23*Vanwege Jehovah is dit geschied;
  Het is wonderbaar in onze ogen.

  Kom heer Jezus, kom vlug
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 7. #7

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  En Jehovah’s engel riep A̱braham vervolgens voor de tweede maal uit de hemel toe 16*en zei: „’Waarlijk, ik zweer bij mijzelf,’ is de uitspraak van Jehovah, ’dat wegens het feit dat gij deze zaak hebt gedaan en gij [mij] uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, 


  18*En door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiŽn der aarde zich stellig zegenen, ten gevolge van het feit dat gij naar mijn stem hebt geluisterd.’”
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 8. #8

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  Het zwaard?
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 9. #9

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  En ik zag de hemel geopend, en zie! een wit paard. En degene die erop zat, wordt Getrouw en Waarachtig genoemd, en hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid. 
  12*Zijn ogen zijn een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen.
  Hij draagt een geschreven naam die niemand kent dan hijzelf,
  13*en hij is getooid met een bovenkleed dat met bloed besprenkeld is, en zijn naam wordt genoemd: Het Woord van God.
  14*En de legers die in de hemel waren, volgden hem op witte paarden, en ze waren gekleed in wit, rein, fijn linnen. 
  15*En uit zijn mond komt een scherp lang zwaard te voorschijn, om daarmee de natiŽn te slaan, en hij zal hen weiden met een ijzeren staf.Ook treedt hij de wijnpers van de toorn der gramschap van God de Almachtige. 
  16*En op zijn bovenkleed, ja, op zijn dij, draagt hij een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

 10. #10

  Geregistreerd
  17 mei 2012
  Locatie
  West-Vlaanderen, tussen A & Z
  Berichten
  2.507

  Standaard Re: OT:het zwaard

  DaniŽl
  Nog was het woord in de mond van de koning, toen er een stem uit de hemel neerviel: „U wordt gezegd, o*koning Nebukadne̱zar: ’Het koninkrijk zelf is van u geweken, 
  32*en van onder de mensen verdrijft men u zelfs, en bij de dieren van het veld zal uw woning zijn. Plantengroei zal men ook u te eten geven net als de stieren, en zeven tijden zullen er over u voorbijgaan,
  totdat gij weet dat de Allerhoogste [de] Heerser is in het koninkrijk der mensheid,
  en dat hij het geeft aan wie hij wil.’”
  Daniel:12:4b Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen

Pagina 1 van 3 123 LaatsteLaatste

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •